Czy przydatne?

Co to jest Dekalog

Co oznacza DEKALOG: dziesięć przykazań, jakie Bóg dał Izraelitom, ludowi wybranemu, przy udziale Mojżesza na górze Synaj. D. zachował się w dwóch wersjach (Wj 20,1-17; Pwt 5,6-21); pierwsza wersja jest dokumentem prawnym tego wydarzenia, druga z kolei cytowana jest w mowie Mojżesza jako wyraz Boga. Pierwsza część przykazań ma charakter wertykalny, ustala relacja ludu do Boga, druga ma charakter horyzontalny, ustala stosunki wobec bliźnich. D. od wieków inspiruje artystów; na przykład cykl filmów interpretujących go poprzez pol. reżysera K. Kieślowskiego

Czym jest Dekalog znaczenie w Słownik pisownia D .