Czy przydatne?

Co to jest Dekadentyzm

Co oznacza DEKADENTYZM: postawa wobec kultury i cywilizacji ukształtowana na przełomie XIX i XX w. pod wpływem przemian społ.-ekon., industrializacji i postępującej urbanizacji, które przyniosły moralno-egzystencjalne niepokoje; nurt w lit. franc. schyłku XIX w. nacechowany sceptycyzmem poznawczym, skrajnym pesymizmem; przekonanie o kryzysie współczesnej cywilizacji nawiązujące do filozofii A. Schopenhauera. Manifestacjom d. w lit. towarzyszyły charakterystyczne emocje i postawy: skłonność do melancholii, poszukiwanie ucieczki w hedonizmie, pożądanie nirwany albo zgonu, anarchizm i abnegacja (na przykład Portret Doriana Graya O.Wildea). Po raz pierwszy terminu d. użył Th. Gautier w przedmowie do Kwiatów zła Ch. Baudelairea (1868); spopularyzowało go czasopismo "Decadent" (1886-89). Początkowo oznaczał pewne tendencje w literaturze symbolistów ( symbolizm), potem stał się określeniem prądu w lit. franc. W Polsce wymiennie stosowano terminy: symbolizm, modernizm, Młoda Polska (na przykład cykl artykułów A. Górskiego ogłoszonych na łamach "Życia" pt. Młoda Polska). Postawy dekadenckie, przejawiające się zazwyczaj pośród młodzieży jako "dolegliwość końca wieku" (fin de sicle), stanowiły świadome odrzucenie obyczajów i przekonań mieszczańskiego świata, były także swoistą polemiką z filisterską moralnością i światopoglądem. Lit. wyrazem d. stała się literatura lat 90. XIX w. K. Tetmajera, powieści W. Berenta i dramaty S. Przybyszewskiego

Czym jest dekadentyzm znaczenie w Słownik pisownia D .