Czy przydatne?

Co to jest Dekadentyzm

Co oznacza DEKADENTYZM: postawa wobec kultury i cywilizacji ukształtowana na przełomie XIX i XX w. pod wpływem przemian społ.-ekon., industrializacji i postępującej urbanizacji, które przyniosły moralno-egzystencjalne niepokoje; nurt w lit. franc. schyłku XIX w. nacechowany sceptycyzmem poznawczym, skrajnym pesymizmem; przekonanie o kryzysie współczesnej cywilizacji nawiązujące do filozofii A. Schopenhauera. Manifestacjom d. w lit. towarzyszyły charakterystyczne emocje i postawy: skłonność do melancholii, poszukiwanie ucieczki w hedonizmie, pożądanie nirwany albo zgonu, anarchizm i abnegacja (na przykład Portret Doriana Graya O.Wildea). Po raz pierwszy terminu d. użył Th. Gautier w przedmowie do Kwiatów zła Ch. Baudelairea (1868); spopularyzowało go czasopismo "Decadent" (1886-89). Początkowo oznaczał pewne tendencje w literaturze symbolistów ( symbolizm), potem stał się określeniem prądu w lit. franc. W Polsce wymiennie stosowano terminy: symbolizm, modernizm, Młoda Polska (na przykład cykl artykułów A. Górskiego ogłoszonych na łamach "Życia" pt. Młoda Polska). Postawy dekadenckie, przejawiające się zazwyczaj pośród młodzieży jako "dolegliwość końca wieku" (fin de sicle), stanowiły świadome odrzucenie obyczajów i przekonań mieszczańskiego świata, były także swoistą polemiką z filisterską moralnością i światopoglądem. Lit. wyrazem d. stała się literatura lat 90. XIX w. K. Tetmajera, powieści W. Berenta i dramaty S. Przybyszewskiego
Wyraz Deus Ex Machina:
Co znaczy wszelaki nagły zwrot akcji nie motywowany poprzez dotychczasowy przebieg zdarzeń; rozwiązanie akcji za sprawą nagłego pojawienia się bóstwa na scenie teatralnej dzięki specjalnego urządzenia dekadentyzm co znaczy.
Wyraz Didaskalia:
Co znaczy poszerzający zwykle dialogi zgodne dramatu; zawiera istotne dla jego realizacji wskazówki dotyczące przebiegu akcji, wyglądu i zachowań postaci, scenografii, rekwizytów, efektów dźwiękowych. D. miały dekadentyzm krzyżówka.
Wyraz Dickinson Emily Elisabeth:
Co znaczy odkryta poprzez opinię lit. i czytelniczą dopiero po zgonu. Autorka około 1850 utworów, które pisała do końca życia wyłącznie dla siebie i bliskich przyjaciół. Liryka D. nawiązuje do angielskiej dekadentyzm co to jest.
Wyraz Dodekafoniczna Muzyka, Właśc. Dodekafonia:
Co znaczy kompozytorska porządkowania materiału dźwiękowego opierająca się na skali 12-dźwiękowej równomiernie temperowanej, ułożonej w serię, obejmującą 12 stopni skali w dowolnym następstwie (bez powtarzania dekadentyzm słownik.
Wyraz Dytyramb:
Co znaczy chóralnej, sławiącej Dionizosa, opiewającej jego cierpienia i radości; pieśń patetyczna śpiewana w trakcie świąt dionizyjskich. Rozrost d. przypada na VI-V w. przed naszą erą; pisali je między innymi dekadentyzm czym jest.

Czym jest dekadentyzm znaczenie w Słownik pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: