Czy przydatne?

Co to jest Dedykacja

Co oznacza DEDYKACJA: lapidarnie wyrażona poprzez autora formuła, zapisana odręcznie albo wydrukowana przed tekstem lit., wskazująca konkretną osobę albo instytucję, której autor poświęca własne dzieło. D. intensywnie rozwijała się w renesansie, baroku i romantyzmie jako forma wypowiedzi panegirycznej, kierowana do jednej osoby, na przykład treść dedykacji umieszczonej przed Trenami Jana z Czarnolasu albo d. P. Myszkowskiemu, otwierająca poetycki przekład Psałterza Dawidów J. Kochanowskiego jako słowo szacunku poety dla mecenasa

Czym jest dedykacja znaczenie w Słownik pisownia D .