Czy przydatne?

Co to jest Karl Dedecius

Co oznacza DEDECIUS KARL: tłumacz niem. promujący literaturę i kulturę pol. w Niemczech i Europie. W uznaniu zasług zaznaczony nagrodą pol. PEN Clubu, doktoratami h.c. uniwersytetów w Łodzi, UMK w Toruniu i KUL-u w Lublinie. Zajmuje się gł. tłumaczeniami z jęz. pol., ros. i serbsko-chorwackiego. Licząca dziś blisko 100 t. biblioteka przekładów z lit. pol. zainaugurowała wyd. w 1959 r. antologia pol. literaturze współcz. Lekcja ciszy. W latach kolejnych osobnych tomów doczekali się między innymi Z. Bieńkowski, K.I. Gałczyński, Z. Herbert, S.J. Lec, Cz. Miłosz, J. Przyboś, T. Różewicz, W. Szymborska. W ramach "Polnische Bibliothek" wydano trzy książki eseistyczne D. Polacy i Niemcy. Posłannictwo książek, Notatnik tłumacza i O Polsce, Europie, poezji (1966). Zał. w Darmstadt w 1980 r. Deutsches-Polen Institut - główny dziś w Niemczech ośrodek zajmujący się pol. kulturą i wzajemnymi związkami obu narodów. Jest także inicjatorem powstania międzynarod. ośrodka kulturalnego w krakowskiej Willi Decjusza. Porada Miasta Krakowa przyznała D. srebrny medal Cracoviae Merenti (1997)

Czym jest Dedecius Karl znaczenie w Słownik pisownia D .