Czy przydatne?

Co to jest Karl Dedecius

Co oznacza DEDECIUS KARL: tłumacz niem. promujący literaturę i kulturę pol. w Niemczech i Europie. W uznaniu zasług zaznaczony nagrodą pol. PEN Clubu, doktoratami h.c. uniwersytetów w Łodzi, UMK w Toruniu i KUL-u w Lublinie. Zajmuje się gł. tłumaczeniami z jęz. pol., ros. i serbsko-chorwackiego. Licząca dziś blisko 100 t. biblioteka przekładów z lit. pol. zainaugurowała wyd. w 1959 r. antologia pol. literaturze współcz. Lekcja ciszy. W latach kolejnych osobnych tomów doczekali się między innymi Z. Bieńkowski, K.I. Gałczyński, Z. Herbert, S.J. Lec, Cz. Miłosz, J. Przyboś, T. Różewicz, W. Szymborska. W ramach "Polnische Bibliothek" wydano trzy książki eseistyczne D. Polacy i Niemcy. Posłannictwo książek, Notatnik tłumacza i O Polsce, Europie, poezji (1966). Zał. w Darmstadt w 1980 r. Deutsches-Polen Institut - główny dziś w Niemczech ośrodek zajmujący się pol. kulturą i wzajemnymi związkami obu narodów. Jest także inicjatorem powstania międzynarod. ośrodka kulturalnego w krakowskiej Willi Decjusza. Porada Miasta Krakowa przyznała D. srebrny medal Cracoviae Merenti (1997)

Czym jest Dedecius Karl znaczenie w Słownik pisownia D .

Wyraz Dejmek Kazimierz:
Co znaczy dyrektor teatrów. Z jego nazwiskiem wiąże się w pierwszej kolejności specyficzny nurt współcz. realizacji scenicznych dramatów staropolskich: Żywot Józefa M. Reja (1958,1965), Historia o chwalebnym dedecius karl.
Wyraz Dialektyzacja:
Co znaczy stylizacja gwarowa polegająca na wprowadzeniu do utworu lit. (całości albo jego części) słownictwa, zwrotów, form gramatycznych pochodzących z określonego dialektu, tak zwany dialektyzmów. D. jest dedecius karl.
Wyraz Dystych:
Co znaczy poetycka strofa dwuwersowa, lapidarnie wyrażająca myśl. Typowe dystychy: werset bibl., epigramat, sentencja, przysłowie, porzekadło, zaklęcia, przyśpiewki ludowe; na przykład Zakukała kukułeczka za dedecius karl.
Wyraz Dzieje Języka Polskiego:
Co znaczy się już powyżej tys. lat, w jego dziejach wyróżniamy trzy okresy: staropolski, od stworzenia pol. państwowości, której cezurę graniczną wyznacza rok 966, chrzest Mieszka I, symbol przynależności do dedecius karl.
Wyraz Dodekafoniczna Muzyka, Właśc. Dodekafonia:
Co znaczy kompozytorska porządkowania materiału dźwiękowego opierająca się na skali 12-dźwiękowej równomiernie temperowanej, ułożonej w serię, obejmującą 12 stopni skali w dowolnym następstwie (bez powtarzania dedecius karl.