Czy przydatne?

Co to jest Decorum

Co oznacza DECORUM: zasada wewn. ładu dzieła lit., zgodności formy i treści, ustalona w Poetyce Arystotelesa, potem powtórzona poprzez Cycerona i Horacego. Znaczenie tematu wyznaczało użycie stosownego gatunku, w hierarchii najwyższej umieszczono epikę, poniżej były kolejno tragedia, komedia, satyra i sielanka. Regułę d. przypomniał w oświeceniu F.K. Dmochowski w Sztuce rymotwórczej, nie respektowali jej artysty romantyczni

Czym jest decorum znaczenie w Słownik pisownia D .