Czy przydatne?

Co to jest Edmonde Amicis De

Co oznacza DE AMICIS EDMONDE: poeta wł., autor przetłumaczonej na sporo jęz. świata powieści dla młodzieży Serce (1886), przekład na jęz. pol. M. Konopnicka (1906). Bohaterem i narratorem utworu uczynił autor chłopca, opisującego swe szkolne przeżycia w Turynie w formie dzienniczka. A. zdobył w lit. miano pisarza dobroci, szlachetności, braterstwa

Czym jest De Amicis Edmonde znaczenie w Słownik pisownia D .