Czy przydatne?

Co to jest Jan Dantyszek

Co oznacza DANTYSZEK JAN: pisarz, wytrawny dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej w Europie Zach. Rozpoczął od wierszy w jęz. z łaciny Nawiązał przyjacielskie kontakty z elitą ówczesnego świata: z papieżem, z odkrywcą F. Cortezem, z T. Morusem, F. Melanchtonem, Erazmem z Rotterdamu, M. Lutrem, M. Kopernikiem. Jako biskup warmiński stworzył w Lidzbarku centrum kultury: bibliotekę i galerię sztuki (1537). W najwyższym stopniu znane utwory D. inspirowane były lekturą literaturze Wergiliusza i Owidiusza; liczne cytaty, parafrazy i bogactwo gat. lit. są świadectwem jego dużej kultury. Tytuły najlepiej znane: Hymny (cykl wielkopostny), Do młodych, Pieśń weselna Zygmunta i Barbary, Pochwała Pawła z Krosna, Epigram na książkę Kopernika, Epitafium króla Zygmunta, Do książki, Żywot Jana Dantyszka

Czym jest Dantyszek Jan znaczenie w Słownik pisownia D .