Czy przydatne?

Co to jest Literackie Czasopisma

Co oznacza CZASOPISMA LITERACKIE: współczesne (po 1945 r.) poświęcone problematyce literackiej. Do głownych cz.l. PRL należały: "Odrodzenie" (1944), "Kuźnica" (1945), "Twórczość" (1950), "Życie Literackie" i katolickie: "Tygodnik Powszechny" (1945) i miesięcznik "symbol" (1946). Zmiany polityczne w 1956 r. wywołały pojawienie się nowych cz.l., między innymi "Współczesności" (1956-71), "Odry" i "Przemian". W l. 60. i 70. centrum życia kulturalnego stała się Warszawa, z pismami: "Kultura" (1963-72), "literatura" (1956), "Miesięcznik Literacki" (1966), "poezja na Świecie" (1971), "poezja" (1972) i "Teksty" (1972-81). W tak zwany drugim obiegu rozpowszechniane były wydawane na emigracji w Paryżu "Zeszyty Literackie" i "Kultura" (1947). Do ważniejszych cz.l. drugiego obiegu wydawanych w Polsce należały: "Zapis" (1977-81), "Puls" (1977), "KOS" (1982-89), "Aneks" i "Krytyka". Po 1989 do obiegu oficjalnego weszły między innymi "Czas Kultury", "Nagłos" i "bruLion", wokół którego skupiła się najmłodsza generacja artystów. Przy decentralizacji prasy pojawiły się regionalne cz.l., między innymi "Akcent", "Kresy" (Lublin), "Ogród", "Res Publica", "Fronda" (Warszawa), "Nowy Nurt" (Poznań), "Notes", "Notatnik Teatralny" (Wrocław), "Borissua" (Olsztyn), "Fraza" (Rzeszów), "Strony" (Opole), "Tytuł" (Gdańsk), "Sycyna" (Radom). Popularne stały się także bonusy lit. w dziennikach, między innymi "Gazeta o Książkach" (w "Gazecie Wyborczej"), "Rzeczpospolita i Książki" i "Plus-Minus" ("Rzeczpospolita"), "Exlibris", "Apokryf" (w "Tygodniku Powszechnym"), "Arkusz" (w "Głosie Wielkopolskim"). Gwałtowny postęp cz.l. to świadectwo europeizacji prasy pol., towarzyszy mu profesjonalizm i wysoka jakość graficzna

Czym jest czasopisma literackie znaczenie w Słownik pisownia C .

Wyraz Caldwell Erskine:
Co znaczy Sukcesem lit. okazała się powieść Droga tytoniowa (1932), równie dobrze została przyjęta po roku następna Poletko Pana Boga (1933), w obu przedstawia czas wielkiego kryzysu i wynikające z niego czasopisma literackie.
Wyraz Cooper James Fenimore:
Co znaczy artysta romantycznej epopei osadnictwa na ziemiach Indian. Pięcio-ksiąg przygód Sokolego Oka obejmuje powieści: Pogromca zwierząt (1841), Ostatni Mohikanin (1826), Tropiciel śladów (1840), Pionierzy czasopisma literackie.
Wyraz Coleridge Samuel Taylor:
Co znaczy pisarz, myśliciel i krytyk, należał do kręgu romantycznego obrazowania, tak zwany szkoły jezior. Wydany razem z W. Wordsworthem tom Ballady liryczne (1798), uznany za manifest z angielskiego czasopisma literackie.
Wyraz Cranach Lucas Starszy:
Co znaczy niem. tworzący w Wit-temberdze, nadworny rysownik elektora saskiego Fryderyka Mądrego. Stworzył charakterystyczny typ ikonografii protestanckiej z mocno zaakcentowanym nastrojem (na przykład Ołtarz czasopisma literackie.
Wyraz Cwietajewa Marina:
Co znaczy r. wyemigrowała do Berlina na symbol buntu wobec rewolucji; dalej mieszkała i tworzyła w Pradze, Paryżu. Po wybuchu II wojny wróciła do państwie, ewakuowana z Moskwy do Jełabugi, popełniła czasopisma literackie.