Czy przydatne?

Co to jest Cytat

Co oznacza CYTAT: dosłowne przywołanie wyjątku innego tekstu, wypowiedzi innej osoby albo także innej wypowiedzi tej samej osoby (autocytat); przeważnie graficznie wyróżniony cudzysłowem, odsyła do treści i znaczeń tekstu, z którego został wyjęty; c. w lit. może być przywołaniem autorytetu i pochwałą ze strony cytującego, może również być wyrażeniem postawy polemizującej z przywołaną wypowiedzią; w tradycji lit. jest nim między innymi: motto, złota myśl, skrzydlate słowa, aluzja literacka, cytat biblijny itd
Wyraz Czarownice:
Co znaczy wiedźmy, te, które wiedzą, stosują praktyki magiczne, znachorki. Pomawiano je o przymierze z diabłem, rzucanie czarów, czynienie uroków, zatruwanie wody w studniach, pomaganie albo szkodzenie w magii cytat co to jest.
Wyraz Cyklopi:
Co znaczy Gai, jednoocy olbrzymi odznaczający się zręcznością i siłą rąk. Uwięzieni w Tartarze poprzez ojca, uwolnieni poprzez Zeusa pomagali mu w pokonaniu Kronosa i gigantów. W Odysei Homera są pełnymi cytat definicja.
Wyraz Cassirer Ernst:
Co znaczy pochodzenia żyd., artysta nowoczesnej filozofii kultury, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli ruchu neokantowskiego. Kulturę postrzegał z punktu widzenia problemów antropologicznych jako świat cytat co znaczy.
Wyraz Calderon De La Barca Pedro:
Co znaczy baroku. Twórczość poety obejmowała wszystkie ówczesne gat.: dramaty rel., filoz., mit., osnute wokół tematów zazdrości, zemsty i honoru, komedie intrygi, płaszcza i szpady i różnego rodzaju krótkie cytat słownik.
Wyraz Coleridge Samuel Taylor:
Co znaczy pisarz, myśliciel i krytyk, należał do kręgu romantycznego obrazowania, tak zwany szkoły jezior. Wydany razem z W. Wordsworthem tom Ballady liryczne (1798), uznany za manifest z angielskiego cytat znaczenie.

Czym jest cytat znaczenie w Słownik pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: