Czy przydatne?

Co to jest Craig Edward Gordon, właśc. Henry E.G. Wardell

Co oznacza CRAIG EDWARD GORDON, WŁAŚC. HENRY E.G. WARDELL: z angielskiego: inscenizator i teoretyk teatru, jeden z prekursorów Ogromnej Reformy Teatru. Początkowo aktor, w 1901 r. debiutował jako reżyser i scenograf. W 1908 r. założył we Florencji swoją szkołę teatralną "Arena Goldoni". Uważał teatr za sztukę autonomiczną, łączącą równoważne dyscypliny i różne przedmioty, z których głównymi były rytm i plastyka spektaklu. Na plastyczną wizję teatru wg C. składają się także światło, kolor i przestrzeń teatralna, które rządząc się własnymi prawami, mogą przeobrażać i budować spektakl. W koncepcji C. aktor - nadmarioneta może wcielać się w formie metaforyczne, a nie realistyczne i być jednym z głownych przedmiotów teatru. Nadzwyczajnie istotną rolę C. przypisywał wszechstronnie uzdolnionemu reżyserowi, który jako kluczowy inscenizator dzieła teatralnego nadaje mu własne piętno, ustala nie tylko styl i przesłanie, lecz i autorską wizję całości. C. współpracował z K. Stanisławskim i I. Duncan. Założył pismo upowszechniające nowe idee teatralne "The Mask", gdzie przedstawił między innymi dzieła S. Wyspiańskiego. C. wywarł ogromny wpływ na przemiany teatralne XX w. W Polsce propagatorem idei C. był L. Schiller
Wyraz Correggio, Właśc. Antonio Allegri:
Co znaczy dojrzałego renesansu działający raczej w Parmie i Correggio. Na jego styl spory wpływ miały tradycje sztuki płd. Włoch i twórczość Leonarda da Vinci i Rafaela Santi. Malował nastrojowe, miękko craig edward gordon, właśc. henry e.g. wardell co to jest.
Wyraz Części Zdania:
Co znaczy wypowiedzenia wyodrębnione opierając się na funkcji składniowej, jakie w nim pełnią; wyróżniamy: cz.z.kluczowe: podmiot i orzeczenie; cz.z. podrzędne, są nimi ustalenia: dopełnienia, okoliczniki craig edward gordon, właśc. henry e.g. wardell definicja.
Wyraz Chopin Fryderyk Franciszek:
Co znaczy pianista, uczeń między innymi J. Elsnera. Wprowadził do światowej muzyki poważnej utwory oparte na folklorze pol. i muzyce ludowej (Mazowsza, Kujaw, Małopolski), między innymi Rondo a la Mazur, Rondo craig edward gordon, właśc. henry e.g. wardell co znaczy.
Wyraz Charakter:
Co znaczy wyraźnie zarysowanych cechach umotywowanych psychologicznie, ujawniających się między innymi w działaniu i interakcjach z innymi postaciami świata przedstawionego. Niezmienność cech bohatera w czasie craig edward gordon, właśc. henry e.g. wardell słownik.
Wyraz Cenzura:
Co znaczy publikacji, filmów, audycji radiowych, widowisk i tym podobne dokonywana poprzez organy państwowe oceniające je pod względem prawnym, moralnym, obyczajowym, niekiedy politycznym. C. może oznaczać craig edward gordon, właśc. henry e.g. wardell znaczenie.

Czym jest Craig Edward Gordon, właśc znaczenie w Słownik pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: