Czy przydatne?

Co to jest Copyright

Co oznacza COPYRIGHT: z adnotacją copyright aby - jest oznaczeniem praw autorskich, które chronią międzynarodowymi konwencjami uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, nauk., lit. (na przykład Copyright aby Wydawnictwo Europa - adnotacja znaczy, iż prawa przysługujące piszącemu reprezentuje wydawnictwo). Autorstwo nie jest tożsame z twórczością, znaczy osobę autora, a nie dzieło; c. ustala, iż nie można zamieniać kształtu dzieła, wykorzystywać go bez zgody właściciela praw

Czym jest copyright znaczenie w Słownik pisownia C .


Wyraz cinquecento
Co znaczy w historii sztuki nazwą tą ustala się moment dojrzałego renesansu i manieryzmu we Włoszech przypadający na XVI w.; jego właściwością jest wyrafinowanie form.
Wyraz czarownice
Co znaczy czyniące czary, wiedźmy, te, które wiedzą, stosują praktyki magiczne, znachorki. Pomawiano je o przymierze z diabłem, rzucanie czarów, czynienie uroków.
Wyraz Cyd, właśc. Rodrigo Diaz de Bivar
Co znaczy rycerz kastylijski, bohater walk z Maurami i Katalończykami, znak męstwa, honoru i lojalności, bohater hiszp. eposu rycerskiego z cyklu chansons de geste.
Wyraz chasydyzm
Co znaczy ruch rel.-mistyczny i społ. w judaizmie, rozpowszechniony w XVII w. na Podolu, Litwie, Rumunii i na Węgrzech, zainicjowany poprzez Baalszemtowa. Ch. był.
Wyraz Czapska Maria
Co znaczy poetka, eseistka, tłumaczka, absolwentka polonistyki na UW i UJ. Wspólnie z bratem J. Czapskim w Paryżu współtworzyła grupę kapistów (1925-30). Lata wojny.