Czy przydatne?

Co to jest Copyright

Co oznacza COPYRIGHT: z adnotacją copyright aby - jest oznaczeniem praw autorskich, które chronią międzynarodowymi konwencjami uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, nauk., lit. (na przykład Copyright aby Wydawnictwo Europa - adnotacja znaczy, iż prawa przysługujące piszącemu reprezentuje wydawnictwo). Autorstwo nie jest tożsame z twórczością, znaczy osobę autora, a nie dzieło; c. ustala, iż nie można zamieniać kształtu dzieła, wykorzystywać go bez zgody właściciela praw
Wyraz Chansons De Geste:
Co znaczy rycerskiej rozwijający się we Francji w XI-XIII w., nazywany odmiennie pieśniami o czynach, stanowi średniowieczną odmianę eposu starożytnego. Utwory, ujmowane niekiedy w cykle, przedstawiały gesty copyright co to jest.
Wyraz Charakter:
Co znaczy wyraźnie zarysowanych cechach umotywowanych psychologicznie, ujawniających się między innymi w działaniu i interakcjach z innymi postaciami świata przedstawionego. Niezmienność cech bohatera w czasie copyright definicja.
Wyraz Cinquecento:
Co znaczy nazwą tą ustala się moment dojrzałego renesansu i manieryzmu we Włoszech przypadający na XVI w.; jego właściwością jest wyrafinowanie form, wirtuozeria wykonania technicznego, wyrazistość charakteru copyright co znaczy.
Wyraz Calderon De La Barca Pedro:
Co znaczy baroku. Twórczość poety obejmowała wszystkie ówczesne gat.: dramaty rel., filoz., mit., osnute wokół tematów zazdrości, zemsty i honoru, komedie intrygi, płaszcza i szpady i różnego rodzaju krótkie copyright słownik.
Wyraz Comploratio:
Co znaczy w antycznej liryce żałobnej żal po zgonu osoby bliskiej; w pol. literaturze odpowiednikiem komploracji są Treny J. Kochanowskiego copyright znaczenie.

Czym jest copyright znaczenie w Słownik pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: