Czy przydatne?

Co to jest Conrad Joseph, właśc. Teodor Józef Konrad Korzeniowski

Co oznacza CONRAD JOSEPH, WŁAŚC. TEODOR JÓZEF KONRAD KORZENIOWSKI: z angielskiego: powieściopisarz pol. pochodzenia. Osobiste doświadczenia z lat życia na morzu stały się inspiracją wielu powieści C., których istotę stanowią sprawy psychol.-moralne, a kodeks etyczny zawsze odwołuje się do honoru, obowiązku i wierności. Do głownych powieści i opowiadań C. należą: Szaleństwo Almayera (1896), Wykolejeniec (1896), Murzyn z załogi "Narcyza" (1897), Lord Jim (1900), Jądro ciemności (1902), Tajfun (1903), Zwycięstwo (1915), Smuga cienia (1917), Ocalenie (1920). Problemy polit. składają się na fabułę powieści Nostromo (1904), sensacyjne wątki wypełniają treść Tajnego agenta (1907), do wojen napoleońskich powraca C. w ostatniej powieści Korsarz (1923). Próbą zobrazowania istoty ros. państwa bezprawia, mentalności ludzi, którym obca jest jakakolwiek etyka, jest powieść W oczach Zachodu (1911). Charakterystyczną właściwością pisarstwa C. jest umiejętne łączenie realizmu opisów z wnikliwą analizą psychol. wykreowanych postaci, rozgrywanie zdarzeń w atmosferze nastrojowości, oryginalna narracja, rezygnacja z konsekwentnej chronologii

Czym jest Conrad Joseph, właśc. Teodor znaczenie w Słownik pisownia C .

Wyraz Chansons De Geste:
Co znaczy rycerskiej rozwijający się we Francji w XI-XIII w., nazywany odmiennie pieśniami o czynach, stanowi średniowieczną odmianę eposu starożytnego. Utwory, ujmowane niekiedy w cykle, przedstawiały gesty conrad joseph, właśc. teodor józef konrad korzeniowski.
Wyraz Czyżewski Tytus:
Co znaczy krytyk sztuki, uczeń J. Mehoffera i L. Wyczółkowskiego, w Paryżu (1910-12) interesował się malarstwem P. Czannea, kubistów na czele z P. Picassem; poznał twórczość H. Matissea i prace kapistów ekipy conrad joseph, właśc. teodor józef konrad korzeniowski.
Wyraz Cyzjojan, Cisiojanus:
Co znaczy kalendarzyk świąt kościelnych układany dla dobrego zapamiętania w wiersze łacińskie; uczony w szkołach od XIV do XVIII w conrad joseph, właśc. teodor józef konrad korzeniowski.
Wyraz Ceynowa Florian:
Co znaczy poeta, z zamiłowania badacz folkloru i jęz. kaszubskiego; zbieracz przysłów, pieśni; opisywał zwyczaje regionu. Autor między innymi Rozmowa Polocha s Kaszebą, napisano przes s. p. Xędza Szmuka s conrad joseph, właśc. teodor józef konrad korzeniowski.
Wyraz Cyryl I Metody:
Co znaczy z Moraw, którzy w IX w. odegrali najważniejszą rolę dla rozwoju jęz., piśmiennictwa i kultury narodów słowiańskich. Cyryl (827-869, właśc. imię Konstanty) - artysta najstarszego alfabetu, pisma conrad joseph, właśc. teodor józef konrad korzeniowski.