Czy przydatne?

Co to jest Confiteor

Co oznacza CONFITEOR: 1) manifest pol. modernizmu sformułowany w programowym artykule S. Przybyszewskiego i ogłoszony na łamach krakowskiego czasopisma "Życie" (1899); był wyraźną polemiką z tradycją sztuki zaangażowanej, wpisaną w lit. romantyczną i pozytywistyczną. Przybyszewski głosił, iż "działać na społeczeństwo pouczająco lub moralnie, rozbudzać w nim patriotyzm albo socjalne instynkta dzięki sztuki, oznacza poniżać ją, spychać z wyżyn absolutu". Ta służebność socjalna uniemożliwiała zdaniem autora pol. sztuce przekroczenie narod. granic i stanie się uniwersalną, dlatego stwierdzał: "Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie ... jest odbiciem absolutu duszy"; 2) pierwsze słowa modlitwy, spowiedzi powszechnej; przenośnie - szczere wyznanie
Wyraz Cytat:
Co znaczy przywołanie wyjątku innego tekstu, wypowiedzi innej osoby albo także innej wypowiedzi tej samej osoby (autocytat); przeważnie graficznie wyróżniony cudzysłowem, odsyła do treści i znaczeń tekstu, z confiteor co to jest.
Wyraz Caravaggio, Właśc. Michelangelo Merisi Da C.:
Co znaczy wczesnego baroku, uznany za jednego z największych reformatorów malarstwa. Błyskawicznie zyskał uznanie, lecz z racji na trudny charakter wikłał się w różne konflikty. Malował raczej sceny rodzajowe confiteor definicja.
Wyraz Cinquecento:
Co znaczy nazwą tą ustala się moment dojrzałego renesansu i manieryzmu we Włoszech przypadający na XVI w.; jego właściwością jest wyrafinowanie form, wirtuozeria wykonania technicznego, wyrazistość charakteru confiteor co znaczy.
Wyraz Cywilizacja:
Co znaczy kulturę (sferę materialną i duchową), obejmującą wiedzę, techniczne środki realizacji i kulturę duchową człowieka, stanowiącą podstawę tożsamości kulturowej narodu; tak rozumiana c. stanowi synonim confiteor słownik.
Wyraz Czechowicz Józef:
Co znaczy Awangardy związany z ośrodkiem lubelskim; jego lirykę charakteryzuje wizyjność, operowanie wieloznacznym symbolem, motyw sielankowo-arkadyjski, tym elementom przeciwstawia katastroficzną grozę i confiteor znaczenie.

Czym jest Confiteor znaczenie w Słownik pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: