Czy przydatne?

Co to jest Leon Chwistek

Co oznacza CHWISTEK LEON: logik, matematyk, filozof, rysownik, teoretyk sztuki i pedagog; długoletni przyjaciel, a zarazem adwersarz S.I. Witkiewicza. Był wspólnie z T. Czyżewskim założycielem i kluczowym teoretykiem ekipy formistów i współredaktorem ich pisma. Malował portrety, akty, martwe natury, pejzaże, charakteryzujące się precyzją, uproszczoną konstrukcją, zgeometryzowaniem, zwielokrotnieniem przedmiotów zestawianych kontrastowo w strefach kolorów i form (ich rytmiczne multiplikacje służyły zapisaniu ruchu). Był twórcą "wielowątkowym" podejmującym różne problemy, sformułował między innymi teorię strefizmu i teorię oscylacji wrażeń wzrokowych i wynikającą z niej teorię wielości rzeczywistości (na przykład w obrazie Szermierka uchwycił wieloczasowe następstwa ruchu przez sposobność plastycznego zapisu linii i sił). Jego poszukiwania nauk. wspierały filoz. koncepcje powiązane ze sztuką, czego efektem była psychologia widma i badanie mat. zapisywania teorii widzenia w sztuce. Jest autorem rozprawy Zagadnienia kultury duchowej w Polsce i powieści Pałace Boga. Zobacz także formizm
Wyraz Castiglione Baldassare:
Co znaczy dyplomata, autor ważnego dzieła lit. parenetycznej Dworzanin (1528). Ujęte w 4 księgach rozmowy dam, panów, księży i twórców tworzą ideał człowieka renesansu, łączącego wykształcenie z prostotą i chwistek leon co to jest.
Wyraz Czasopismo Literackie:
Co znaczy ustaloną częstotliwością (tygodnik, miesięcznik, dwumiesięcznik, kwartalnik), którego treść jest w całości albo części poświęcona tematyce lit. Cz.l. może mieć różny charakter: skupiać wokół siebie chwistek leon definicja.
Wyraz Chansons De Geste:
Co znaczy rycerskiej rozwijający się we Francji w XI-XIII w., nazywany odmiennie pieśniami o czynach, stanowi średniowieczną odmianę eposu starożytnego. Utwory, ujmowane niekiedy w cykle, przedstawiały gesty chwistek leon co znaczy.
Wyraz Craig Edward Gordon, Właśc. Henry E.G. Wardell:
Co znaczy inscenizator i teoretyk teatru, jeden z prekursorów Ogromnej Reformy Teatru. Początkowo aktor, w 1901 r. debiutował jako reżyser i scenograf. W 1908 r. założył we Florencji swoją szkołę teatralną chwistek leon słownik.
Wyraz Chopin Fryderyk Franciszek:
Co znaczy pianista, uczeń między innymi J. Elsnera. Wprowadził do światowej muzyki poważnej utwory oparte na folklorze pol. i muzyce ludowej (Mazowsza, Kujaw, Małopolski), między innymi Rondo a la Mazur, Rondo chwistek leon znaczenie.

Czym jest Chwistek Leon znaczenie w Słownik pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: