Czy przydatne?

Co to jest Churchill Winston Leonard Spencer

Co oznacza CHURCHILL WINSTON LEONARD SPENCER: z angielskiego: mąż stanu, dwukrotny premier, odpowiedzialny za obronę narodową i strategię rządu brytyjskiego w okresie II wojny światowej, poeta i rysownik. Nadzwyczaj barwna postać w historii Anglii i całej Europy. Niezrównany mówca obdarzony ogromną inteligencją i błyskotliwym dowcipem, autor dzieł z zakresu historii, polityki i wojskowości, laureat lit. Nagrody Nobla (1953). Jako typowy przedstawiciel brytyjskiej polityki imperialnej zawsze miał na względzie zachowanie jedności imperium, kwestie innych narodów zajmowały w jego działaniu miejsce drugorzędne albo wręcz marginalne. Własne doktryny dostosowywał do potrzeb bieżącej chwili. Był przeciwnikiem komunizmu i Związku Radzieckiego od początku jego istnienia, co w momencie zagrożenia bytu Ogromnej Brytanii nie było przeszkodą w zaproszeniu go do Ogromnej Koalicji w imię wyznawanej zasady, iż w wojnie liczy się tylko zwycięstwo. Sporo ustaleń jego autorstwa znalazło trwałe miejsce w świecie polityki, na przykład "krew, pot i łzy" czy "żelazna kurtyna". Tego ostatniego użył między innymi do zatytułowania II księgi VI tomu pt. Triumf i tragedia, stanowiącego zakończenie dzieła Druga wojna światowa (t. 1-6, 1948-53). To jest rodzaj osobistych hist.-polit. wspomnień, udokumentowanych nadzwyczajnie rzetelnie, dzień po dniu. Jednak warto pamiętać, iż Ch. w tym czasie sam kreował historię albo przynajmniej miał na nią wpływ, dysponował wszystkimi istotnymi dokumentami i dlatego lata II wojny mógł przenieść na papier jak nikt poza nim. Recenzja brytyjska prześcigała się w wyrażaniu zachwytu nad wartością hist. i lit. pamiętników. Głosy zagranicy nie były tak entuzjastyczne, a przyznanie Nagrody Nobla wzbudziło dużo sprzeciwu. Inne prace tego autora to między innymi The World Crisis 1911-1918 (t. 1-6, 1923-29), Marlbo-
rough. His Life and Times (t. 1-4, 1933-38), Step aby Step 1936-1939 (1940), My Early Life (1947), A History of the English Speaking Peoples (t. 1-4, 1956-58)
Wyraz Czasownik:
Co znaczy ustala czynność albo stan, odpowiada na pytania: co robi, co się z nim dzieje?; z cz. łączą się kategorie gramat.: czas, aspekt, tryb, strona, osoba i przechodniość. Fundamentalną funkcją cz. w churchill winston leonard spencer co to jest.
Wyraz Charakteryzacja:
Co znaczy sylwetce aktora cech wieku i specjalnych cech zewnętrznych odtwarzanej postaci. Aktor sam albo przy użyciu charakteryzatora, korzystając ze szminek, peruk, sztucznego zarostu, wymienia własną churchill winston leonard spencer definicja.
Wyraz Chlebnikow Wielemir:
Co znaczy futurysta, którego twórczość inspirowała wyobraźnia ludowa i kultura pogańska. Za życia ukazały się tylko Utwory (1914), pośród nich wiersze, na przykład Żuraw (1910), Szamani i Wenus (1912 churchill winston leonard spencer co znaczy.
Wyraz Chrystologia:
Co znaczy teologiczna zajmująca się Jezusem Chrystusem, Jego osobą. Pozostaje w ścisłym związku z teologią trynitarną i na jej podstawie ukazuje dogmat o Trójcy Świętej. Odpowiednio z Objawieniem i na jego churchill winston leonard spencer słownik.
Wyraz Corelli Arcangelo:
Co znaczy skrzypek wł., przedstawiciel szkoły skrzypiec okresu baroku. Jego styl odznaczał się prostotą i szlachetnością brzmienia, oszczędnością i brakiem popisów, wirtuozerii. C. był związany w pierwszej churchill winston leonard spencer znaczenie.

Czym jest Churchill Winston Leonard znaczenie w Słownik pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: