Czy przydatne?

Co to jest Językoznawstwie W Chronologia

Co oznacza CHRONOLOGIA W JĘZYKOZNAWSTWIE: bazuje na ustaleniu pojawienia się danego zjawiska jęz. w kolejności czasowej; ma szerokie wykorzystanie w gramatyce hist., na przykład opierając się na faktów jęz. pol. ustalono, iż przegłos *e w o dokonał się przedtem niż wokalizacja jerów, bo nie objął e = ?, albo w wyrazie stpol. niósł *neslú z e, które uległo przegłosowi. Wskutek badań chronologicznych ustalono na przykład również, iż w jęz. pol. połączenie dźwiękowe -er- pomiędzy dwiema spółgłoskami musiało przedtem przejść w -re-, później w -rze-: -rzo-, na przykład brzeg z dawnego breg-, pierwotnego *berg
Wyraz Chronostych:
Co znaczy utwór wierszowany, gdzie początkowe albo zaznaczone graficznie litery następnych wersów określają datę wydarzenia, o którym mowa w utworze (niekiedy czas wydania chronologia w językoznawstwie co to jest.
Wyraz Cassirer Ernst:
Co znaczy pochodzenia żyd., artysta nowoczesnej filozofii kultury, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli ruchu neokantowskiego. Kulturę postrzegał z punktu widzenia problemów antropologicznych jako świat chronologia w językoznawstwie definicja.
Wyraz Czarna Komedia:
Co znaczy oparta na koncepcji dowcipu makabrycznego, poetyce purnonsensu i absurdalnego komizmu; ujęcia komediowe łączą się z motywami horroru i groteski, cz.k. reprezentują na przykład Bar wszystkich chronologia w językoznawstwie co znaczy.
Wyraz Celtis Konrad, Właśc. K. Pickel:
Co znaczy europ. humanisty-poety, prof. Akademii Krakowskiej, zał. stowarzyszenia Sodalitas Litteraria Vistulana w Krakowie, Wiedniu, Moguncji, Budzie, komentator Platona, Cycerona, Horacego, autor poetyki Ars chronologia w językoznawstwie słownik.
Wyraz Cyryl I Metody:
Co znaczy z Moraw, którzy w IX w. odegrali najważniejszą rolę dla rozwoju jęz., piśmiennictwa i kultury narodów słowiańskich. Cyryl (827-869, właśc. imię Konstanty) - artysta najstarszego alfabetu, pisma chronologia w językoznawstwie znaczenie.

Czym jest chronologia w językoznawstwie znaczenie w Słownik pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: