Czy przydatne?

Co to jest Chorał

Co oznacza CHORAŁ: 1) liturgiczny śpiew w Kościele kat. ( chorał gregoriański); 2) ch. ewangelicki - oficjalny śpiew Kościoła protestanckiego, wprowadzony poprzez
M. Lutra (przygotowany poprzez J. Walthera), dla którego inspiracją były śpiewy kościelne, pieśni biczowników, husytów, waldensów, a nawet świeckie. Początkowo śpiewany jednogłosowo, w dalszym ciągu ułożony w najprostszej technice na 4 głosy mieszane (melodię powierzano sopranowi, a nie tenorowi jak w muzyce Kościoła rz.kat.). Ch. rozwinął nadzwyczajnie bogate formy, między innymi wariacje chorałowe, kantaty chóralne (na przykład J.S. Bacha), również świeckie utwory o uroczystym nastroju. W lit. utwór stylizowany na pieśń chóralną o podniosłej tematyce (na przykład Chorał K. Ujejskiego)
Wyraz Cyryl I Metody:
Co znaczy z Moraw, którzy w IX w. odegrali najważniejszą rolę dla rozwoju jęz., piśmiennictwa i kultury narodów słowiańskich. Cyryl (827-869, właśc. imię Konstanty) - artysta najstarszego alfabetu, pisma chorał co znaczy.
Wyraz Cyzjojan, Cisiojanus:
Co znaczy kalendarzyk świąt kościelnych układany dla dobrego zapamiętania w wiersze łacińskie; uczony w szkołach od XIV do XVIII w chorał krzyżówka.
Wyraz Cytat:
Co znaczy przywołanie wyjątku innego tekstu, wypowiedzi innej osoby albo także innej wypowiedzi tej samej osoby (autocytat); przeważnie graficznie wyróżniony cudzysłowem, odsyła do treści i znaczeń tekstu, z chorał co to jest.
Wyraz Czeszko Bohdan:
Co znaczy dziennikarz, współred. Przeglądu Kulturalnego i Kultury ; debiut zbiorem opowiadań Start nauki (1949), w dalszym ciągu publikuje: Krzewy koralowe (1954), Nauka niesentymentalna (1958), Makatka z chorał słownik.
Wyraz Chotomska Wanda:
Co znaczy dziennikarka, autorka audycji radiowych i scenariuszy filmowych dla dzieci. Debiut na łamach Świata Młodych (1949). Drukowała wiersze w Świerszczyku z M. Białoszewskim pod pseudonim Wanda Miron chorał czym jest.

Czym jest chorał znaczenie w Słownik pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: