Czy przydatne?

Co to jest Chmielowski Adam, Brat Albert

Co oznacza CHMIELOWSKI ADAM, BRAT ALBERT: rysownik, zakonnik, założyciel zgromadzeń zakonnych albertynów i albertynek; kanonizowany (1989). Malował portrety, kompozycje rel. i znak. (na przykład Wizja św. Małgorzaty, 1880), sceny powstańcze i rodzajowe. Nadzwyczajnie sugestywną deklaracją malarza zgłębiającego wartość egzystencji każdego człowieka, tego zagubionego i poniżonego, stał się obraz Ecce Homo. Był mistrzem w operowaniu barwą i światłem, oddawaniu nastroju, budowaniu przestrzeni. Ogromna osobowość twórcy-zakonnika znalazła odbicie w lit. pięknej, na przykład Nawracanie Judasza S. Żeromskiego i Brat naszego Boga K. Wojtyły

Czym jest Chmielowski Adam, Brat Albert znaczenie w Słownik pisownia C .

Wyraz chromostezja:
Co znaczy towarzyszenia wrażeniom dźwiękowym spostrzeżeń i wyobrażeń koloru, na przykład kojarzenie wysokości dźwięku z ustalonym kolorem. U niektórych osób określoną barwę mają całe tonacje. Ch. jest rodzajem CHMIELOWSKI ADAM, BRAT ALBERT.
Wyraz Chwistek Leon:
Co znaczy rysownik, teoretyk sztuki i pedagog; długoletni przyjaciel, a zarazem adwersarz S.I. Witkiewicza. Był wspólnie z T. Czyżewskim założycielem i kluczowym teoretykiem ekipy formistów i współredaktorem CHMIELOWSKI ADAM, BRAT ALBERT.
Wyraz cezura:
Co znaczy przedział (pauza rytmiczna) międzywyrazowy, przypadający wewnątrz stopy w wierszu sylabotonicznym, na przykład Słowiczku || mój! a || leć, a || piej! ( Do Józefa Bohdana Zaleskiego A. Mickiewicza CHMIELOWSKI ADAM, BRAT ALBERT.
Wyraz chasydyzm:
Co znaczy judaizmie, rozpowszechniony w XVII w. na Podolu, Litwie, Rumunii i na Węgrzech, zainicjowany poprzez Baalszemtowa. Ch. był reakcją na ortodoksję w judaizmie, nawiązywał do kabały, zwracał się do CHMIELOWSKI ADAM, BRAT ALBERT.
Wyraz Camus Albert:
Co znaczy dziennikarz, laureat Nagrody Nobla (1957). Cała jego twórczość obrazuje zainteresowanie poszukiwaniem sensu życia, czemu dał słowo w szkicach filoz. Dwie strony tego samego (1937), Noces (1938) i CHMIELOWSKI ADAM, BRAT ALBERT.