Czy przydatne?

Co to jest Chmielowski Adam, Brat Albert

Co oznacza CHMIELOWSKI ADAM, BRAT ALBERT: rysownik, zakonnik, założyciel zgromadzeń zakonnych albertynów i albertynek; kanonizowany (1989). Malował portrety, kompozycje rel. i znak. (na przykład Wizja św. Małgorzaty, 1880), sceny powstańcze i rodzajowe. Nadzwyczajnie sugestywną deklaracją malarza zgłębiającego wartość egzystencji każdego człowieka, tego zagubionego i poniżonego, stał się obraz Ecce Homo. Był mistrzem w operowaniu barwą i światłem, oddawaniu nastroju, budowaniu przestrzeni. Ogromna osobowość twórcy-zakonnika znalazła odbicie w lit. pięknej, na przykład Nawracanie Judasza S. Żeromskiego i Brat naszego Boga K. Wojtyły

Czym jest Chmielowski Adam, Brat Albert znaczenie w Słownik pisownia C .


Wyraz Czapska Maria
Co znaczy poetka, eseistka, tłumaczka, absolwentka polonistyki na UW i UJ. Wspólnie z bratem J. Czapskim w Paryżu współtworzyła grupę kapistów (1925-30). Lata wojny.
Wyraz Cyryl i Metody
Co znaczy misjonarze chrześc. z Moraw, którzy w IX w. odegrali najważniejszą rolę dla rozwoju jęz., piśmiennictwa i kultury narodów słowiańskich. Cyryl (827-869, właśc.
Wyraz Caldwell Erskine
Co znaczy poeta amer. Sukcesem lit. okazała się powieść Droga tytoniowa (1932), równie dobrze została przyjęta po roku następna Poletko Pana Boga (1933), w obu.
Wyraz Chagall Marc
Co znaczy rysownik i grafik franc. pochodzący z ros. rodziny żyd. Przed I wojną przebywał w Paryżu, gdzie zaprzyjaźnił się między innymi z Apolli- naireem, w okresie.
Wyraz Czajkowski Michał zw. Sadyk Pasza
Co znaczy powieściopisarz i działacz polit., uczestnik stworzenia listopadowego, potem emigracyjnych organizacji, jedną z nich reprezentował w Turcji. Idea odrodzenia.