Czy przydatne?

Co to jest Wielemir Chlebnikow

Co oznacza CHLEBNIKOW WIELEMIR: pisarz ros., futurysta, którego twórczość inspirowała wyobraźnia ludowa i kultura pogańska. Za życia ukazały się tylko Utwory (1914), pośród nich wiersze, na przykład Żuraw (1910), Szamani i Wenus (1912), Zaklęcie poprzez śmiech, Dzieci wydry (1913), wyrażające ideę powrotu do przyrody i wolnego, niezależnego od cywilizacji człowieka. Nastroje antywojenne Ch. znalazły pełny słowo w poematach Niewolniczy brzeg (1916) i Wojna w pułapce na myszy (1917). Najistotniejsza dla Ch. była poetyka "pozaumnego słowa"

Czym jest Chlebnikow Wielemir znaczenie w Słownik pisownia C .

Wyraz Carpentier Alejo:
Co znaczy muzykolog, kompozytor i dyplomata; reprezentant realizmu magicznego. W powieściach tworzył cudowny świat odrębności latynoamerykańskiej, gdzie przenikające się kultury europ., indiańskie i chlebnikow wielemir.
Wyraz Czerniawski Adam:
Co znaczy krytyk lit., tłumacz; zamieszkały w W. Brytanii (od 1947); związany z emigracyjną ekipą poetycką Kontynenty , dla której opracował antologię Ryby na piasku (1965); debiutował tomikiem wierszy chlebnikow wielemir.
Wyraz Chronologia W Językoznawstwie:
Co znaczy pojawienia się danego zjawiska jęz. w kolejności czasowej; ma szerokie wykorzystanie w gramatyce hist., na przykład opierając się na faktów jęz. pol. ustalono, iż przegłos *e w o dokonał się chlebnikow wielemir.
Wyraz Corazzi Antonio:
Co znaczy autor kilkudziesięciu obiektów użyteczności publicznej w Warszawie, w tym gmachu Teatru Wielkiego (1825-33), którego rozwiązania techniczne uwzględniały najnowsze wynalazki; do rozmachu i chlebnikow wielemir.
Wyraz Cezar, Caius Julius Caesar:
Co znaczy i poeta. W licznych wyprawach wojennych odnosił następne zwycięstwa, lecz także i zdobywał wrogów. Wieczną sławę zyskały stwierdzenia C. wypowiadane w historycznych okolicznościach; nad graniczną chlebnikow wielemir.