Czy przydatne?

Co to jest John Cage

Co oznacza CAGE JOHN: kompozytor amer.; zajmował się aleatoryzmem, podejmował eksperymenty dźwiękowe i rytmiczne wyznając zasadę: "cokolwiek czynimy, jest muzyką". Jako pierwszy zastosował fortepian preparowany, stworzył utwory oparte na aleatorycznych działaniach laserowych, wprowadził nowe rozwiązania w notacji muzycznej (tak zwany notacja graficzna). Jego Utwór na dowolny instrument (1952) jest w najwyższym stopniu radykalnym dziełem w muzyce. C. zwrócił uwagę na istotę ciszy w muzyce, nie tylko jako pauzy pomiędzy dźwiękami, ale jako partnera dźwięków. Tworzył pierwsze utwory na taśmę magnetofonową, kompozycje komputerowe i audiowizualne. Zainicjował happening (1948, 1952). Jego twórczość wywarła wielki wpływ na przemiany w muzyce współcz. i na kształtowanie awangardy artystycznej 2. poł. XX w. (między innymi pod wpływem C. tworzyli happeningi Kaprow, Higgins)

Czym jest Cage John znaczenie w Słownik pisownia C .

Wyraz Czeszko Bohdan:
Co znaczy dziennikarz, współred. Przeglądu Kulturalnego i Kultury ; debiut zbiorem opowiadań Start nauki (1949), w dalszym ciągu publikuje: Krzewy koralowe (1954), Nauka niesentymentalna (1958), Makatka z cage john.
Wyraz Czystość Językowa:
Co znaczy prawidłowych form jęz. w dziedzinie odmiany, budowy słowotwórczej i składni; 2) unikanie zwrotów i wyrazów obcojęz., jeśli nie są szczególnie niezbędne; 3) wystrzeganie się prowincjonalizmów i cage john.
Wyraz Cyzjojan, Cisiojanus:
Co znaczy kalendarzyk świąt kościelnych układany dla dobrego zapamiętania w wiersze łacińskie; uczony w szkołach od XIV do XVIII w cage john.
Wyraz Caldwell Erskine:
Co znaczy Sukcesem lit. okazała się powieść Droga tytoniowa (1932), równie dobrze została przyjęta po roku następna Poletko Pana Boga (1933), w obu przedstawia czas wielkiego kryzysu i wynikające z niego cage john.
Wyraz Carroll Lewis, Właśc. Charles Lutwidge Dodgson:
Co znaczy angielskiego:, prof. matematyki w Oxfordzie, autor około 250 prac nauk.; znany raczej jako autor dwóch książek dla dzieci: Alicja w krainie czarów (1865) i O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie cage john.