Czy przydatne?

Co to jest John Cage

Co oznacza CAGE JOHN: kompozytor amer.; zajmował się aleatoryzmem, podejmował eksperymenty dźwiękowe i rytmiczne wyznając zasadę: "cokolwiek czynimy, jest muzyką". Jako pierwszy zastosował fortepian preparowany, stworzył utwory oparte na aleatorycznych działaniach laserowych, wprowadził nowe rozwiązania w notacji muzycznej (tak zwany notacja graficzna). Jego Utwór na dowolny instrument (1952) jest w najwyższym stopniu radykalnym dziełem w muzyce. C. zwrócił uwagę na istotę ciszy w muzyce, nie tylko jako pauzy pomiędzy dźwiękami, ale jako partnera dźwięków. Tworzył pierwsze utwory na taśmę magnetofonową, kompozycje komputerowe i audiowizualne. Zainicjował happening (1948, 1952). Jego twórczość wywarła wielki wpływ na przemiany w muzyce współcz. i na kształtowanie awangardy artystycznej 2. poł. XX w. (między innymi pod wpływem C. tworzyli happeningi Kaprow, Higgins)
Wyraz Cranach Lucas Starszy:
Co znaczy niem. tworzący w Wit-temberdze, nadworny rysownik elektora saskiego Fryderyka Mądrego. Stworzył charakterystyczny typ ikonografii protestanckiej z mocno zaakcentowanym nastrojem (na przykład Ołtarz cage john co to jest.
Wyraz Camőes Luis Vaz De:
Co znaczy jego ody, elegie i sonety uznano za idealną lirykę portug. renesansu. Największy utwór C. Luzjady (1572) - epopeja złożona z 10 pieśni, w opisach odkryć Vasco da Gamy w Indiach przybliża narod cage john definicja.
Wyraz Ceynowa Florian:
Co znaczy poeta, z zamiłowania badacz folkloru i jęz. kaszubskiego; zbieracz przysłów, pieśni; opisywał zwyczaje regionu. Autor między innymi Rozmowa Polocha s Kaszebą, napisano przes s. p. Xędza Szmuka s cage john co znaczy.
Wyraz Cywilizacja:
Co znaczy kulturę (sferę materialną i duchową), obejmującą wiedzę, techniczne środki realizacji i kulturę duchową człowieka, stanowiącą podstawę tożsamości kulturowej narodu; tak rozumiana c. stanowi synonim cage john słownik.
Wyraz Czapska Maria:
Co znaczy tłumaczka, absolwentka polonistyki na UW i UJ. Wspólnie z bratem J. Czapskim w Paryżu współtworzyła grupę kapistów (1925-30). Lata wojny spędziła w Krakowie, po wojnie zamieszkała na stałe w Paryżu cage john znaczenie.

Czym jest Cage John znaczenie w Słownik pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: