Czy przydatne?

Co to jest Filmowa Awangarda

Co oznacza AWANGARDA FILMOWA: termin obejmuje sporo zjawisk w historii filmu, których cechami były: antyliterackość i antyteatralność; eksploracja środków filmowego wyrazu (na przykład filmowe eksperymenty); antytradycjonalizm i antykomercyjność, lecz również afabularność, zainteresowanie samym tworzywem filmu, przełamywaniem schematów odbioru. Istniał także futurystyczny nurt niefabularnego filmu abstrakcyjnego nazywany także absolutnym, czystym; prezentował grę ruchomych obrazów pozbawionych wszelkiej fabularności i cech przedstawiających, na przykład Balet mechaniczny (1924) F. Lgera. W l. 1910-30 nowatorskie dążenia filmu były w pierwszej kolejności reakcją na kino komercyjne. Z kolei filmy dadaistyczne miały improwizowany, asynchroniczny i afabularny przebieg akcji ze swobodną grą skojarzeń, dużą dozą absurdu i czarnego humoru, na przykład Antrakt (1924) R. Clairea, Anemiczne kino (1926) M. Duchampa. W filmie fabularnym różnego rodzaju konwencje filmowe i szkoły tworzyły awangardę swojego czasu wyprzedzając, poszukując i tworząc nowe prądy; w latach 20. były to awangarda i impresjonizm w kinie franc. i ekspresjonizm niem. Po wojnie w latach 40. rozpoczął się neorealizm wł., a w l. 50. i 60. francuska Nowa Fala, polska szkoła filmowa, szkoła czeska, angielscy Młodzi Gniewni

Czym jest awangarda filmowa znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Adres Wydawniczy:
Co znaczy dane o miejscu, roku wydania i wydawcy dzieła, umieszczone zwykle na pierwszej stronie karty tytułowej, jeden z przedmiotów opisu bibliograficznego awangarda filmowa.
Wyraz Antiocheńska Szkoła:
Co znaczy znana w Syrii około 200 r., kładąca nacisk na literalną interpretację Biblii i pełne człowieczeństwo Chrystusa w opozycji do aleksandryjskiej szkoły. Działała od IV do VI w., najwybitniejsi artysty awangarda filmowa.
Wyraz Archetyp:
Co znaczy filozofii C.G. Junga a. są pradawnymi obrazami symbolicznymi, które należą do dziedzictwa ludzkości i funkcjonują w nieświadomości zbiorowej. Wyrażają się w mitach, legendach, regularnie z wyjątkiem awangarda filmowa.
Wyraz Arras:
Co znaczy tapiseria, werdiura, tkanina ścienna, wyrabiane techniką gobelinową; nazwa pochodzi od miasta w płn. Francji, słynnego w XIV i XV w. z manufaktur; a. przedstawiały sceny mit. i bibl. A. wawelskie awangarda filmowa.
Wyraz Aleksandryn:
Co znaczy klasyczny, 12-zgłoskowiec jambiczny, z akcentem kluczowym po 6. sylabie poprzedzającej średniówkę. Jego strukturalną zasadą metryczną jest zgodność akcentu ze znaczeniem. Forma ta nadaje się do awangarda filmowa.