Czy przydatne?

Co to jest Literatura Autotematyczna

Co oznacza AUTOTEMATYCZNA LITERATURA: metaliteratura, lit. o poezji; ustalenie tej lit. awangardowej (szczególnie nouveau roman), gdzie dominantą staje się warstwa refleksyjna, dotycząca celów i technik pisania, wprowadzone poprzez współcz. krytykę (A. Sandauer). Mimo że ustalenie a.l. zastosowano w relacji do powieści współcz., to autotematyzm nie stanowi osiągnięcia awangardy, jego przedmioty można odnaleźć w dziełach klasycznych, na przykład w niektórych pieśniach i fraszkach J. Kochanowskiego, w powieści H. Fieldinga Tom Jones. Może przejawić się w prezentowaniu tajników warsztatu pisarskiego (na przykład A. Gide, Fałszerze), jako komentarz do własnych pisarskich zabiegów, może charakteryzować gat. lit. ( poemat dygresyjny: J. Słowacki, Beniowski, A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, T. Tasso, Jerozolima wyzwolona) albo stanowić fragmenty liryczne, mówiące o trudzie tworzenia

Czym jest autotematyczna literatura znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Akcja:
Co znaczy układ zdarzeń w utworze epickim, dramatycznym i filmowym, powiązanych następstwem chronologicznym i więzią przyczynowo-skutkową. Ważnym składnikiem a. są działania postaci powiązane z jakimś celem autotematyczna literatura.
Wyraz Areopag:
Co znaczy Atenach poświęcone bogu wojny i Eryniom. Tam obradowała najdawniejsza porada państwowa, mająca do V w. przed naszą erą najwyższą władzę polit. i sądową. Dziś a. znaczy grono osób rozstrzygających autotematyczna literatura.
Wyraz Anamorfoza:
Co znaczy konstruowania obrazów w zniekształconej perspektywie, która ma dezorientować obserwatora, pozwalając na rozpoznanie przedmiotu dopiero po odkryciu właściwego punktu widzenia, zazwyczaj znacząco autotematyczna literatura.
Wyraz Arkadia:
Co znaczy starożytnej Grecji na Peloponezie zamieszkała poprzez ubogich pasterzy; w rzeczywistości kamienista kraina, porośnięta skąpą roślinnością, zamieszkała poprzez barbarzyńców wrogo nastawionych do autotematyczna literatura.
Wyraz Appia Adolphe:
Co znaczy teatru, scenograf i muzyk, prekursor teatru autonomicznego i Ogromnej Reformy Teatru. Zreformował plastykę teatralną - swoją koncepcję przestrzeni urzeczywistniał w projektach form geometrycznych autotematyczna literatura.