Czy przydatne?

Co to jest Sztuk Autonomia

Co oznacza AUTONOMIA SZTUK: 1) W momencie Ogromnej Reformy Teatru jedno z głównych założeń reformatorów ( E. Craiga, A. Appii) postulujących autonomiczność sztuki teatru (niezależność od dramaturgii i innych ograniczeń) i reżysera jako nowoczesnego inscenizatora, wszechstronnego twórcy tworzącego koncepcję i całokształt dzieła teatralnego, odpowiedzialnego za równoważność przedmiotów spektaklu (słowa, kompozycji, przestrzeni, ruchu, postaci scenicznych, światła, barwy, dźwięku). 2) Jedno z fundamentalnych założeń estetyki Czystej Formy S.I. Witkiewicza zakładające niezależność sztuki teatru od życia, rzeczywistości, naśladownictwa mimetycznego, od zabiegów inscenizacyjnych i od "teatralizacji". 3) W sztuce współcz. a.sz. występuje jako tendencja równoległa z zacieraniem granic międzygatunkowych, na przykład teatr rezygnuje świadomie ze słowa, może także odrzucać dramaturgię i dramatyczność na rzecz poszukiwania istoty teatru; podejmowana jest także refleksja twórcza w sztuce nad autonomią dramatu wobec zabiegów inscenizacyjnych i refleksja nad autonomią dzieła plastycznego, muzycznego etc. wobec całości mechanizmów, jakim podlega sztuka w kulturze medialnej i po postimpresjonistycznej

Czym jest autonomia sztuk znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Alegoreza:
Co znaczy interpretacji tekstu oparta na założeniu, iż prócz sensu dosłownego ma on ukryty sedno właściwy. Użytkowana jest zarówno wobec pojedynczych wyrazów, jak i złożonych wypowiedzi narracyjno-fabularnych autonomia sztuk.
Wyraz Ars Moriendi:
Co znaczy refleksja nad śmiercią towarzysząca człowiekowi w wędrówce poprzez życie, rozwijana raczej poprzez Ojców Kościoła; w średniowieczu upowszechniły się praktyczne podręczniki dobrego umierania; w lit autonomia sztuk.
Wyraz Ariadny Nić:
Co znaczy wręczonych Tezeuszowi poprzez Ariadnę, dzięki którym powiodło mu się wydostać z labiryntu, przedtem pokonał tam potwora Minotaura, uwalniając w ten sposób Ateńczyków od ofiar składanych z dzieci autonomia sztuk.
Wyraz Art Brut, Sztuka Surowa:
Co znaczy wykorzystuje materiały naturalne, na przykład liście, kawałki drewna, piasek zmieszany z farbą, etc autonomia sztuk.
Wyraz Adorno Theodor Wiesengrund:
Co znaczy filozof niem., przedstawiciel tak zwany frankfurckiej szkoły filoz.-socjologicznej; socjolog, kompozytor, zwolennik i teoretyk tak zwany wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, uczeń A. Berga. Jest autonomia sztuk.