Czy przydatne?

Co to jest Autobiografia

Co oznacza AUTOBIOGRAFIA: utwór, gdzie autor prezentuje swoje życie, światopogląd. Relacyjny charakter a. skupia się na wewn. przeżyciach, odczuciach, refleksjach autora nad koncepcjami nauk., artystycznymi, rel. albo filoz., a fakty ulegają przemieszaniu ze zdarzeniami fikcyjnymi ( powieść autobiograficzna). Odznacza się: a. ekstrawertywną - "ja" podporządkowane realiom świata zewn. ( lit. faktu) i a. introwertywną - świat zewn. widziany jest poprzez pryzmat "ja" (subiektywizacja przedstawionych zdarzeń pamiętnikarstwo). Artystami słynnych a. byli między innymi św. Augustyn, Cezar, P. Abelard, Dante, F. Petrarka, J.J. Rousseau, B. Franklin, J.W.von Goethe, G. Sand, Stendhal, J.S. Mill, F. Nietzsche, A. Einstein, A. Gide, J.P. Sartre

Czym jest autobiografia znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Anamorfoza:
Co znaczy konstruowania obrazów w zniekształconej perspektywie, która ma dezorientować obserwatora, pozwalając na rozpoznanie przedmiotu dopiero po odkryciu właściwego punktu widzenia, zazwyczaj znacząco autobiografia.
Wyraz Awers:
Co znaczy wierzchnia, przednia strona przedmiotu, na przykład monety, medalu, ryciny, haftu, skrzydła ołtarzowego. Zobacz także rewers autobiografia.
Wyraz Ars Nova:
Co znaczy w momencie tym nastąpił postęp rytmiki, podstaw notacji mensuralnej, sprecyzowanie pojęć konsonansu i dysonansu, określenie nowych zasad harmonicznych; również postęp świeckiej muzyki autobiografia.
Wyraz Abraham:
Co znaczy protoplasta i patriarcha narodu izraelskiego. Bóg zawarł z nim przymierze, obiecując, iż będzie mu błogosławił w zamian za wierność i posłuszeństwo Jego nakazom i trwanie w doskonałości. Bóg chcąc autobiografia.
Wyraz Aleksy Św.:
Co znaczy dostępny święty we wsch. chrześcijaństwie. Legenda o nim powstała najprawdopodobniej w V-VI w. w Syrii. Wg tak zwany rzymskiej wersji legendy A. pochodził z arystokratycznego rzymskiego rodu. W autobiografia.