Czy przydatne?

Co to jest Aukcja

Co oznacza AUKCJA: rodzaj publicznej sprzedaży, gdzie nabywcą staje się osoba ofiarująca najwyższą cenę. Obiektem a. bywają wyroby nietypowe, na przykład dzieła sztuki, książki, stare druki. Dość regularnie cel takiego przedsięwzięcia ma specjalny charakter, na przykład charytatywny, promocyjny dla dzieł wartościowych albo sponsorujący znaczne dla kultury inicjatywy

Czym jest aukcja znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Alienacja:
Co znaczy wyobcowanie; w filoz. pogląd określający mechanizm, gdzie pewne wytwory człowieka (na przykład produkty pracy, instytucje społ., ideały) stają się niezależne od niego, obce, a nawet wrogie, stanowią aukcja.
Wyraz Aryman:
Co znaczy zła, ciemności i zniszczenia; duch-niszczyciel, wódz demonów, odpowiednik chrześc. Szatana. Przeciwieństwem A. jest Ormuzd (Spenta Minju) - duch-stworzyciel, bóg dobra i światłości; wedle wierzeń ma aukcja.
Wyraz Antytrynitarze:
Co znaczy nurtu doktrynalnego w obrębie chrześcijaństwa przeciwni dogmatowi Trójcy Św.; nie uznawali boskiej istoty Chrystusa i Ducha Św.; w Polsce (XVI-XVII w.) skrajny odłam reformacji - bracia polscy aukcja.
Wyraz Asylabizm:
Co znaczy zróżnicowana liczba sylab w wersach; występuje raczej w formach nienumerycznych, na przykład wierszach wolnych, tonicznych. Zobacz mechanizm wersyfikacji aukcja.
Wyraz Aurea Mediocritas:
Co znaczy szczęśliwego życia; zasada umiaru w szczęściu, przygotowująca człowieka do zachowania równowagi ducha w przeciwnościach losu, pozwalająca zawsze zachować wewn. harmonię. W lit. ody refleksyjno-filoz aukcja.