Czy przydatne?

Co to jest Aukcja

Co oznacza AUKCJA: rodzaj publicznej sprzedaży, gdzie nabywcą staje się osoba ofiarująca najwyższą cenę. Obiektem a. bywają wyroby nietypowe, na przykład dzieła sztuki, książki, stare druki. Dość regularnie cel takiego przedsięwzięcia ma specjalny charakter, na przykład charytatywny, promocyjny dla dzieł wartościowych albo sponsorujący znaczne dla kultury inicjatywy
Wyraz Ateneum:
Co znaczy wydawany w Warszawie (1876-1901), wzorowany na franc. Revue des Deux Mondes , zał. poprzez W. Spasowicza i A. Pawińskiego; redaktorami pisma byli między innymi P. Chmielowski i I. Chrzanowski aukcja co znaczy.
Wyraz Antytrynitarze:
Co znaczy nurtu doktrynalnego w obrębie chrześcijaństwa przeciwni dogmatowi Trójcy Św.; nie uznawali boskiej istoty Chrystusa i Ducha Św.; w Polsce (XVI-XVII w.) skrajny odłam reformacji - bracia polscy aukcja krzyżówka.
Wyraz Awangarda:
Co znaczy wiecznych dążeń i działań artystycznych, które wyprzedzają własną epokę; tendencje nowatorskie i eksperymentalne wyróżniające się sprzeciwem wobec istniejących konwencji i porządków, działania aukcja co to jest.
Wyraz Anakruza:
Co znaczy sylaby znajdujące się przed pierwszą zgłoską akcentowaną w wersie sylabotonicznym, których nie wlicza się do rachunku stóp metrycznych. W pol. wersyfikacji takie przesunięcie pierwszego akcentu w aukcja słownik.
Wyraz Aurea Mediocritas:
Co znaczy szczęśliwego życia; zasada umiaru w szczęściu, przygotowująca człowieka do zachowania równowagi ducha w przeciwnościach losu, pozwalająca zawsze zachować wewn. harmonię. W lit. ody refleksyjno-filoz aukcja czym jest.

Czym jest aukcja znaczenie w Słownik pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: