Czy przydatne?

Co to jest Augustyn św., Aureliusz A.

Co oznacza AUGUSTYN ŚW., AURELIUSZ A.: teolog i filozof wczesnochrześc., biskup Hippony, artysta filoz. religii, syntezy chrześcijaństwa z platonizmem; w Homiliach, Kraju Bożym, w Dialogach filozoficznych i Wyznaniach prezentuje wizję człowieka zagubionego w grzechu, który mocą łaski Boga zostaje zbawiony. Jego poglądy cechował skrajny teocentryzm, przejawiający się między innymi w uznaniu, iż wiedza wartościowa pochodzi od Boga. Jako filozof historii twierdził, iż dzieje ludzkości są realizacją Boskiego planu (prowidencjalizm); w etyce stawiał tezę, iż dobro i szczęście człowieka są osiągalne tylko w życiu pozagrobowym. Zobacz augustynizm

Czym jest Augustyn św., Aureliusz A znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Apart:
Co znaczy wypowiedź o demaskatorskiej funkcji przydzielona dla publiczności; odkrywa zamiary, gesty albo faktyczny charakter postaci (na przykład wypowiedź Podstoliny i Klary o Papkinie w Zemście A. Fredry augustyn św., aureliusz a..
Wyraz Antropomorfizacja:
Co znaczy opierający na przypisywaniu tworom nieożywionym, zjawiskom naturalnym i kosmicznym, zwierzętom, roślinom i pojęciom abstrakcyjnym ludzkich cech fizycznych i psychicznych; a. jest szczególną odmianą augustyn św., aureliusz a..
Wyraz Ariadny Nić:
Co znaczy wręczonych Tezeuszowi poprzez Ariadnę, dzięki którym powiodło mu się wydostać z labiryntu, przedtem pokonał tam potwora Minotaura, uwalniając w ten sposób Ateńczyków od ofiar składanych z dzieci augustyn św., aureliusz a..
Wyraz Arabeska:
Co znaczy geometryczny, ornamentowy motyw roślinny złożony z kwiatów, pąków, owoców, liści rozwijających się pośród linii tworzących pnącza, pędy, gałązki; a. wywodzi się ze sztuki antycznej i augustyn św., aureliusz a..
Wyraz Aktorska Sztuka:
Co znaczy widowiskowej polegająca na tworzeniu postaci scenicznej w teatrze, filmie, telewizji (także w radiu). Aktor może posłużyć się tekstem, mimiką, gestem, ruchem, charakteryzacją, kostiumem, a w augustyn św., aureliusz a..