Czy przydatne?

Co to jest Hugh Wystan Auden

Co oznacza AUDEN WYSTAN HUGH: pisarz z angielskiego:, pod koniec życia wykładowca na uniwersytecie w Oksfordzie; największa w okolicy T. S. Eliota indywidualność literaturze anglojęz. Niespokojna, poszukująca, osobowość twórcza - A. przeszedł drogę od marksizmu do egzystencjalizmu i postawy rel.; przeżywał fascynację naukami Z. Freuda; mistrz gat. klasycznych: sonetu, elegii, ody, pieśni; uznanie zyskały między innymi zbiory poetyckie Mówcy (1932), w dalszym ciągu Hiszpania (1936), a po wojnie Wiek niepokoju (1947). Wysoko cenione są jego utwory nawiązujące do liturgii, na przykład Godziny kanoniczne. Poezję A. cechuje intelektualne poszukiwanie, a przy tym zmieniający się stale poziom ekspresji; ważnym wskaźnikiem poetyckiej wrażliwości są skojarzenia chwili i niemal natychmiastowe ich dodatkowe rozwinięcia

Czym jest Auden Wystan Hugh znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Alkajos Z Mityleny Na Lesbos:
Co znaczy Występował przeciwko tyranii, za co musiał opuścić państwo, a wrócił po ogłoszeniu amnestii politycznej. Jego twórczość, udostępniana poprzez uczonych aleksandryjskich, obejmowała 10 ksiąg, na auden wystan hugh.
Wyraz Aria:
Co znaczy solowego wykonywanego przy akompaniamencie instrumentów albo a cappella; rozpisana w partyturze jako niezależna część opery, oratorium, kantaty, mszy; także jako samodzielny utwór o charakterze auden wystan hugh.
Wyraz Appia Adolphe:
Co znaczy teatru, scenograf i muzyk, prekursor teatru autonomicznego i Ogromnej Reformy Teatru. Zreformował plastykę teatralną - swoją koncepcję przestrzeni urzeczywistniał w projektach form geometrycznych auden wystan hugh.
Wyraz Apostołowie:
Co znaczy Chrystusa; w ST a. byli między innymi Mojżesz, Eliasz, Ezechiel; w NT termin nabrał nowego sensu - a. są wybrańcami, którzy wspomagają Jezusa w głoszeniu Ewangelii (M 3,14) i kontynuują pracę Jezusa auden wystan hugh.
Wyraz Ambalage:
Co znaczy sztuce współcz. związana z opakowywaniem, zasłanianiem, okrywaniem elementów, fragmentów architektury, natury. Największe a. tworzy G. Christo, jego opakowania budynków, wybrzeży, wąwozów, a nawet auden wystan hugh.