Czy przydatne?

Co to jest Atma

Co oznacza ATMA: willa K. Szymanowskiego w Zakopanem przy ul. Kasprusie 19, gdzie mieszkał w latach 1930-35; gośćmi A. byli między innymi Z. Uniłowski, J. Lechoń, M. Choromański, Z. Nałkowska, S. I. Witkiewicz, J. Iwaszkiewicz (tu powstała Brzezina). Do wybuchu wojny A. była własnością Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, dzięki staraniom J. Waldorffa (1977) utworzono w A. Muzeum K. Szymanowskiego (oddział Muzeum Narodowego w Krakowie)

Czym jest Atma znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Autentyzm:
Co znaczy międzywojnia; w Rosji zbudził potrzebę służebności sztuki wobec życia; w Niemczech nazwany nową rzeczywistością ; w Polsce na fali popularności a. powstała ekipa lit. Przedmieście (1933-37), między atma.
Wyraz Antyczne Tradycje:
Co znaczy kulturowa antyku gr.-rzym., fundament aktywności twórczej w obrębie basenu Morza Śródziemnego. A.t. w europ. średniowieczu znana była wyłącznie dzięki tłumaczeniom, komentarzom i naśladownictwom z atma.
Wyraz Analiza Utworu Literackiego:
Co znaczy z metod analizy chemicznej. W nauce o lit. a. - rozłożenie, podział, opis struktury i funkcji poszczególnych przedmiotów na pewne jednorodne przedmioty konkretnego utworu lit.: słowa, zdania, wersy atma.
Wyraz Arianizm:
Co znaczy chrześc. sformułowana w IV w. poprzez aleksandryjskiego kapłana Ariusza, głosząca odmienną niż Kościół koncepcję Trójcy Św. A. uznawał Chrystusa za Syna Bożego, ale sprzeciwiał się pojmowaniu Go za atma.
Wyraz Akademia Rakowska:
Co znaczy braci polskich działająca w Rakowie, przygotowywała do praktycznego życia, uczyła tolerancji wyznaniowej. Program kształcenia obejmował podstawy nauk przyrodniczych: matematykę, geografię, historię atma.