Czy przydatne?

Co to jest Ateneum

Co oznacza ATENEUM: miesięcznik wydawany w Warszawie (1876-1901), wzorowany na franc. "Revue des Deux Mondes", zał. poprzez W. Spasowicza i A. Pawińskiego; redaktorami pisma byli między innymi P. Chmielowski i I. Chrzanowski, współpracowali między innymi A. Brckner, N. Żmichowska, J.I. Kraszewski, B. Prus (Kroniki tygodniowe); pismo o wszechstronnej tematyce, poświęcone nauce i lit., reprezentowało światopogląd pozytywistyczny ( pozytywizm); na łamach A. ukazywały się zapowiedzi, recenzje utworów lit. pol. i obcej; skupiało najznakomitszych badaczy, historyków lit. i krytyków; odgrywało rolę popularyzatora wiedzy, nauk. i lit. nowinek

Czym jest Ateneum znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Argument:
Co znaczy albo części utworu (na przykład aktu, rozdziału, etc.) umieszczany zazwyczaj najpierw dzieła fabularnego albo dramatu; tłumaczy ideową warstwę utworu; na przykład Jerozolima wyzwolona T. Tassa ateneum.
Wyraz Amfibologia, Amfibolia:
Co znaczy powiązań składniowych w obrębie wypowiedzenia. Może być językową usterką (na przykład Dobre obiady na wynos) albo świadomym zabiegiem poetyckim, pozwalającym czytelnikowi na wielorakie, stąd bardziej ateneum.
Wyraz Apollinaire Guillaume, Właśc. Wilhelm Apolinaris Kostrowicki:
Co znaczy teoretyk sztuki związany z ruchem franc. awangardy lit. początku XX w. W 1900 r. zamieszkał w Paryżu, gdzie stał się czołową postacią cyganerii skupionej w dzielnicach Montmartre i Montparnasse. Jako ateneum.
Wyraz Aranżacja:
Co znaczy kompozycji koncertowej albo studyjnej, które jest różna od podstawowej wersji. W a. stosuje się redukcję, częściowe powiększanie utworu albo (jako odmianę) transkrypcję - opracowanie na inny zespół ateneum.
Wyraz Arkadia K. Nieborowa:
Co znaczy pałacowo-ogrodowy na założeniu osiowym, którego ośrodkiem jest pałac zbudowany w latach 1690-96 poprzez Tylmana z Gameren, przebudowany nareszcie XVIII w. w stylu klasycystycznym, oprócz tego stajnie ateneum.