Czy przydatne?

Co to jest Asnyk Adam, krypt. El...y, pseud. Jan Stożek

Co oznacza ASNYK ADAM, KRYPT. EL...Y, PSEUD. JAN STOŻEK: pisarz, dramatopisarz, społecznik, podróżnik, uczestnik stworzenia styczniowego, pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce. A. po mistrzowsku godził w literaturze pozytywistyczną myśl społ. z tradycją romantyczną. Nastroje po upadku stworzenia wyrażają tomy Sen grobów (1865-67), Nad głębiami (1883-94). W twórczości dramatycznej pojawia się wątek społ. i polit.-hist. (na przykład Cola Rienzi, 1875; Bracia Lerche, 1888), aktualność uchwyciła komedia Gałązka heliotropu (1869) i utwory satyryczno-obyczajowe i wiersze tatrzańskie

Czym jest Asnyk Adam, krypt. El...y znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Autograf:
Co znaczy spisany własnoręcznie poprzez autora; również tekst tego samego dzieła istniejący w kilku wariantach, odpowiadających następnym redakcjom, na przykład brulion, czystopis. Nadzwyczajnie istotną rolę asnyk adam, krypt. el...y, pseud. jan stożek.
Wyraz Absolutna Muzyka:
Co znaczy XIX w. na oznaczenie muzyki wolnej od treści narracyjnych, poetyckich, odnosi się w zasadzie tylko do muzyki instrumentalnej bez sugestii treściowych i bez programu ideowego czy nawet bez określonego asnyk adam, krypt. el...y, pseud. jan stożek.
Wyraz Ariadny Nić:
Co znaczy wręczonych Tezeuszowi poprzez Ariadnę, dzięki którym powiodło mu się wydostać z labiryntu, przedtem pokonał tam potwora Minotaura, uwalniając w ten sposób Ateńczyków od ofiar składanych z dzieci asnyk adam, krypt. el...y, pseud. jan stożek.
Wyraz Autotematyzm:
Co znaczy swój temat; a. sztuki - sztuka w sztuce; sztuka o sobie samej. W romantyzmie i na przełomie XIX i XX w. zaistniały tendencje do skupiania się twórcy na samym sobie, nad ideą twórczości, procesem i asnyk adam, krypt. el...y, pseud. jan stożek.
Wyraz Akademia Rakowska:
Co znaczy braci polskich działająca w Rakowie, przygotowywała do praktycznego życia, uczyła tolerancji wyznaniowej. Program kształcenia obejmował podstawy nauk przyrodniczych: matematykę, geografię, historię asnyk adam, krypt. el...y, pseud. jan stożek.