Czy przydatne?

Co to jest Artykulacja

Co oznacza ARTYKULACJA: zespół ruchów i pozycja narządów mowy; produkowanie i różnicowanie głosek z racji na sposób (typ układu narządów mowy, na przykład zwarcie, szczelinowość, nosowość) i miejsce (region największego zbliżenia narządów mowy, na przykład wargowo-zębowe, środkowo-podniebienne); podstawa genetycznej klasyfikacji głosek; a. należy do działu fonetyki opisowej

Czym jest artykulacja znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Arianie:
Co znaczy kierunku w teologii chrześc., zapoczątkowanego poprzez aleksandryjskiego kapłana Ariusza (około 256-336). Nazwa przyjęta dla pol. odłamu reformacji, jest to braci polskich, w XVII w. zw. socynianami artykulacja.
Wyraz Akwaforta I Akwatinta:
Co znaczy graficzne należące do druków wklęsłych; obie polegają na trawieniu płyty metalowej, przeważnie miedzianej, kwasem azotowym. W akwaforcie na płycie metalowej, pokrytej odpornym na kwas werniksem, igłą artykulacja.
Wyraz Apostrofa:
Co znaczy osoby, uosobionych pojęć albo rzeczy; a. nadaje wypowiedzi patos, na przykład Czego chcesz od nas, Panie... J. Kochanowskiego, Oda do młodości A. Mickiewicza. Szczególnym przypadkiem a. jest artykulacja.
Wyraz Antecedencja:
Co znaczy dramatycznych i narracyjnych zdarzenia poprzedzające rozpoczęcie akcji, bez których jej przebieg jest niezrozumiały. W dramacie a. może zawierać się w prologu bądź w monologach i dialogach postaci artykulacja.
Wyraz Antropomorfizacja:
Co znaczy opierający na przypisywaniu tworom nieożywionym, zjawiskom naturalnym i kosmicznym, zwierzętom, roślinom i pojęciom abstrakcyjnym ludzkich cech fizycznych i psychicznych; a. jest szczególną odmianą artykulacja.