Czy przydatne?

Co to jest Nova Ars

Co oznacza ARS NOVA: znaczy muzykę XIV w.; w momencie tym nastąpił postęp rytmiki, podstaw notacji mensuralnej, sprecyzowanie pojęć konsonansu i dysonansu, określenie nowych zasad harmonicznych; również postęp świeckiej muzyki instrumentalnej; powstały nowe formy muzyczne, między innymi ballada (Francja), rondo, virelai, madrygał i coccia (Włochy); w muzyce kośc. opracowano polifonicznie stałe części mszy. Zobacz także ars antiqua

Czym jest ars nova znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Anakolut:
Co znaczy poszczególne człony syntaktyczne kłócą się pod względem składniowym z porządkiem logicznym zdania. A. zdarza się w miarę regularnie w mowie potocznej, będąc wyrazem pośpiechu, nieuwagi, roztargnienia ars nova.
Wyraz Anagram:
Co znaczy polegającej na tym, iż wyraz albo wyrażenie utworzono z innego słowa albo wyrażenia wskutek przestawienia liter albo sylab, na przykład Gdyni - nigdy; w literaturze A. Mickiewicz naśladował manierę ars nova.
Wyraz Analogia:
Co znaczy wpływ pewnej jednostki językowej na inną; upodabnianie się, tworzenie albo modyfikowanie wyrazów i form jęz., na przykład od słowa olimpiada utworzone zostały inne: żakinada, spartakiada, uniwersjada ars nova.
Wyraz Aramejski:
Co znaczy zach.-semickich stosowany od 300 r. przed naszą erą do 600 r. n.e., wyparty poprzez jęz. arabskie; gł. odmianami a. są 1) wsch.aram. (babiloński, mandejski, syryjski, talmandyczny targuujm), 2) zach ars nova.
Wyraz Atlant:
Co znaczy architektoniczna w formie stojącej, klęczącej albo siedzącej postaci mężczyzny (atlant, gigant, teleman) albo kobiety (kariatyda, kanefora), wspierającej głową, rękami, koszem albo dźwigającej na ars nova.