Czy przydatne?

Co to jest Arras

Co oznacza ARRAS: kobierzec, tapiseria, werdiura, tkanina ścienna, wyrabiane techniką gobelinową; nazwa pochodzi od miasta w płn. Francji, słynnego w XIV i XV w. z manufaktur; a. przedstawiały sceny mit. i bibl. A. wawelskie - 353 sztuki zamówione poprzez króla Zygmunta Augusta do dekoracji wawelskich komnat; podzielone są tematycznie (na przykład sceny bibl., opony z herbami Polski i Litwy). W 1795 r. komplet wywieziono do Rosji; po okresie wojen światowych znacząco uszczuplony wrócił do państwie (1961)

Czym jest arras znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Annały:
Co znaczy forma historiograficzna, podająca główne wydarzenia w porządku chronologicznym, regularnie bez dbałości o formę lit. Stosowano a. w krajach starożytnych, rozpowszechniły się w średniowieczu jako arras.
Wyraz Augustyn Św., Aureliusz A.:
Co znaczy wczesnochrześc., biskup Hippony, artysta filoz. religii, syntezy chrześcijaństwa z platonizmem; w Homiliach, Kraju Bożym, w Dialogach filozoficznych i Wyznaniach prezentuje wizję człowieka arras.
Wyraz Ad Fontes:
Co znaczy renes. hasło powrotu do starożytnych korzeni wiedzy; pojmowanie antyku jako punktu odniesienia przy ocenie roli sztuki, edukacji, literatury, ludzkich postaw arras.
Wyraz Antologia:
Co znaczy wybór utworów (fragmentów) jednego albo różnych autorów, mogący dotyczyć konkretnego gatunku, epoki lit. albo tematu arras.
Wyraz Ananke:
Co znaczy bogini przeznaczenia, wyznaczająca los bogów i ludzi; z gr. ananke = to, co ma być, konieczność, z łaciny fatum arras.