Czy przydatne?

Co to jest Przymierza Arka

Co oznacza ARKA PRZYMIERZA: bibl. element kultu, znak pojednania Boga z człowiekiem. A.P. nakazał zbudować Izraelitom Bóg (Wj 25-28). Wykonana z drzewa akacjowego, pokrytego złotymi płytkami, wieko ozdabiały postacie złotych cherubinów, które rozpościerały skrzydła nad skrzynią. W A.P. złożone zostały tablice z Dekalogiem, złote naczynie z manną, przypominającą cudowny pokarm na pustyni, laska Aarona; Izraelici zabierali ją ze sobą na wojny,
aby złożyć w świątyni Salomona w Jerozolimie. W lit. pol. motyw A.P. aktualny
jest między innymi w Konradzie Wallendrodzie A. Mickiewicza

Czym jest Arka Przymierza znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Absolutyzm:
Co znaczy uznające, iż wartości, na przykład dobro, piękno, prawda, mają charakter absolutny, tzn. niezmienny, niezależny ani od społeczeństwa, ani od jednostki; 2) wg Monteskiusza to ustalenie formy niczym arka przymierza.
Wyraz Antykadencja:
Co znaczy w wersie albo wypowiedzeniu pytającym; sygnał zawieszenia, który zapowiada dalszy ciąg myśli, na przykład Zabrałaś mi leksykon?; częściowe podwyższenie tonu nazywane jest półkadencją arka przymierza.
Wyraz Artykuł:
Co znaczy wypowiedź na tematy polit., socjol., nauk. i kult., gdzie autor podporządkuje sedno postawionej we wstępie tezie (albo tezom); a. nie narzuca reguł, nie ma ściśle ustalonych wskaźników gatunku arka przymierza.
Wyraz Akt:
Co znaczy urzeczywistnienie możliwości istnienia, wg tomizmu dokonuje się poprzez połączenie materii z metodą; 2) w psychologii czynność psychiczna, czyste przeżycie; kolokwialnie działanie; 3) w lit. - część arka przymierza.
Wyraz Arras:
Co znaczy tapiseria, werdiura, tkanina ścienna, wyrabiane techniką gobelinową; nazwa pochodzi od miasta w płn. Francji, słynnego w XIV i XV w. z manufaktur; a. przedstawiały sceny mit. i bibl. A. wawelskie arka przymierza.