Czy przydatne?

Co to jest Ludovico Ariosto

Co oznacza ARIOSTO LUDOVICO: pisarz wł., dramaturg, komentator dzieł Dantego, znawca Petrarki i antyku. Próby poetyckie zaczął od naśladowania liryków z łaciny i sonetów Petrarki. Fascynację teatrem ujawnił jako autor komedii na wzór Terencjusza i Plauta. Do końca życia pracował nad swym głównym dziełem, poematem epickim Orland szalony, który ukazał się w ostatecznej wersji w 1532 r. A. nawiązuje w nim do powieści rycerskich i Pieśni o Rolandzie; poemat złożona jest z 46 pieśni napisanych oktawą. Na plan pierwszy wysuwa A. wątek miłosny, historie rycerskie traktuje z humorem. Kluczowy motyw Orlanda to nieodwzajemniona miłość do pięknej Angielki, która staje się powodem obłędu rycerza. A. swobodnie łączy groteskę i fantazję (pierwszy opis podróży na Księżyc, cuda, baśniowe rekwizyty) z rzeczywistością. Autorem pol. przekładu Orlanda szalonego był P. Kochanowski, tłumacz między innymi Jerozolimy wyzwolonej T. Tassa. Od nazwiska A. pochodzi tak zwany ariostyczna ironia - swoisty ton narracji wyrażający się w relacji autora do świata przedstawionego, nacechowany dystansem i odcieniem subtelnej ironii; a.i. inspirowała silnie romantyków, między innymi G. G. Byrona, J. Słowackiego (na przykład Beniowski)
Wyraz Asnyk Adam, Krypt. El...Y, Pseud. Jan Stożek:
Co znaczy dramatopisarz, społecznik, podróżnik, uczestnik stworzenia styczniowego, pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce. A. po mistrzowsku godził w literaturze pozytywistyczną myśl społ. z tradycją ariosto ludovico co znaczy.
Wyraz Antyczne Tradycje:
Co znaczy kulturowa antyku gr.-rzym., fundament aktywności twórczej w obrębie basenu Morza Śródziemnego. A.t. w europ. średniowieczu znana była wyłącznie dzięki tłumaczeniom, komentarzom i naśladownictwom z ariosto ludovico krzyżówka.
Wyraz Artur:
Co znaczy bohater cyklu legend o rycerzach Okrągłego Stołu; najprawdopodobniej postać autentycznego przywódcy Celtów z V albo VI w.; po części produkt fantazji autora Historiae Regum Britanniae ariosto ludovico co to jest.
Wyraz Antyfona:
Co znaczy gregoriańskiego; modlitwa (między innymi psalm) recytowana albo śpiewana na przemian poprzez chór i przewodnika albo poprzez dwa chóry; popularna od II w., do liturgii wprowadzona poprzez św ariosto ludovico słownik.
Wyraz Apoteoza:
Co znaczy utwór lit. albo obraz, gdzie postacie ludzkie zostają zaopatrzone w boskie cechy dla gloryfikacji; uroczysta końcowa scena w dramacie, gdzie zbierają się wszystkie postacie ariosto ludovico czym jest.

Czym jest Ariosto Ludovico znaczenie w Słownik pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: