Czy przydatne?

Co to jest Ludovico Ariosto

Co oznacza ARIOSTO LUDOVICO: pisarz wł., dramaturg, komentator dzieł Dantego, znawca Petrarki i antyku. Próby poetyckie zaczął od naśladowania liryków z łaciny i sonetów Petrarki. Fascynację teatrem ujawnił jako autor komedii na wzór Terencjusza i Plauta. Do końca życia pracował nad swym głównym dziełem, poematem epickim Orland szalony, który ukazał się w ostatecznej wersji w 1532 r. A. nawiązuje w nim do powieści rycerskich i Pieśni o Rolandzie; poemat złożona jest z 46 pieśni napisanych oktawą. Na plan pierwszy wysuwa A. wątek miłosny, historie rycerskie traktuje z humorem. Kluczowy motyw Orlanda to nieodwzajemniona miłość do pięknej Angielki, która staje się powodem obłędu rycerza. A. swobodnie łączy groteskę i fantazję (pierwszy opis podróży na Księżyc, cuda, baśniowe rekwizyty) z rzeczywistością. Autorem pol. przekładu Orlanda szalonego był P. Kochanowski, tłumacz między innymi Jerozolimy wyzwolonej T. Tassa. Od nazwiska A. pochodzi tak zwany ariostyczna ironia - swoisty ton narracji wyrażający się w relacji autora do świata przedstawionego, nacechowany dystansem i odcieniem subtelnej ironii; a.i. inspirowała silnie romantyków, między innymi G. G. Byrona, J. Słowackiego (na przykład Beniowski)

Czym jest Ariosto Ludovico znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Allonim:
Co znaczy lit.; bazuje na zastosowaniu poprzez autora nazwiska innej, współcześnie żyjącej osoby (na przykład Z. Krasiński wydał swe utwory pod nazwiskiem piszącego przyjaciela i wydawcy K. Gaszyńskiego ariosto ludovico.
Wyraz Artykuł:
Co znaczy wypowiedź na tematy polit., socjol., nauk. i kult., gdzie autor podporządkuje sedno postawionej we wstępie tezie (albo tezom); a. nie narzuca reguł, nie ma ściśle ustalonych wskaźników gatunku ariosto ludovico.
Wyraz Antologia:
Co znaczy wybór utworów (fragmentów) jednego albo różnych autorów, mogący dotyczyć konkretnego gatunku, epoki lit. albo tematu ariosto ludovico.
Wyraz Abraham:
Co znaczy protoplasta i patriarcha narodu izraelskiego. Bóg zawarł z nim przymierze, obiecując, iż będzie mu błogosławił w zamian za wierność i posłuszeństwo Jego nakazom i trwanie w doskonałości. Bóg chcąc ariosto ludovico.
Wyraz Alienacja:
Co znaczy wyobcowanie; w filoz. pogląd określający mechanizm, gdzie pewne wytwory człowieka (na przykład produkty pracy, instytucje społ., ideały) stają się niezależne od niego, obce, a nawet wrogie, stanowią ariosto ludovico.