Czy przydatne?

Co to jest Arianizm

Co oznacza ARIANIZM: doktryna teologii chrześc. sformułowana w IV w. poprzez aleksandryjskiego kapłana Ariusza, głosząca odmienną niż Kościół koncepcję Trójcy Św. A. uznawał Chrystusa za Syna Bożego, ale sprzeciwiał się pojmowaniu Go za równego Bogu Tacie, z kolei Ducha Św. określał mianem pierwszego powstania Syna. Negatywna dla a. decyzja soboru nicejskiego (325) podzieliła ówczesny świat chrześcijański na dwa przeciwne sobie obozy, a potępienie doktryny poprzez sobór konstantynopolitański I (381) przyczyniło się do jej upadku nareszcie tego samego stulecia. W formie szczątkowej a. przetrwał do VII wieku w Europie Środkowej, odrodził się w okresie reformacji

Czym jest arianizm znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Aneks:
Co znaczy książki związany mniej albo bardziej ściśle z jej zawartością, regularnie nieobjęty ogólną paginacją, użytkowany przeważnie w monografiach lit., na przykład w książkach z serii A to Polska właśnie arianizm.
Wyraz Autobiografia:
Co znaczy prezentuje swoje życie, światopogląd. Relacyjny charakter a. skupia się na wewn. przeżyciach, odczuciach, refleksjach autora nad koncepcjami nauk., artystycznymi, rel. albo filoz., a fakty ulegają arianizm.
Wyraz Ars Antiqua:
Co znaczy najpierw XIV w. jako synonim ars nova; wyznacza moment w muzyce około 1160-1290, związany z działalnością szkoły Notre Dame; w a.a. nastąpił rozrost polifonii organowej, rytmiki i notacji modalnej i arianizm.
Wyraz Antonioni Michelangelo:
Co znaczy scenarzysta filmowy, początkowo dokumentalista, jeden z głównych artystów nowoczesnej kinematografii i kina autorskiego, przedstawiciel tak zwany Nowej Fali w kinematografii światowej, tworzył filmy arianizm.
Wyraz Abstrakcyjna Sztuka:
Co znaczy znaczeniu - sztuka świadomie eliminująca formy znane z rzeczywistości (nie naśladująca jej ani także nie odwołująca się do żadnych symboli) na rzecz oddziaływania na odbiorcę przez grę linii arianizm.