Czy przydatne?

Co to jest Nić Ariadny

Co oznacza ARIADNY NIĆ: kłębek nici wręczonych Tezeuszowi poprzez Ariadnę, dzięki którym powiodło mu się wydostać z labiryntu, przedtem pokonał tam potwora Minotaura, uwalniając w ten sposób Ateńczyków od ofiar składanych z dzieci; frazeol. - sposób wybrnięcia z nadzwyczajnie trudnej sytuacji; nić przewodnia

Czym jest Ariadny nić znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Anagram:
Co znaczy polegającej na tym, iż wyraz albo wyrażenie utworzono z innego słowa albo wyrażenia wskutek przestawienia liter albo sylab, na przykład Gdyni - nigdy; w literaturze A. Mickiewicz naśladował manierę ariadny nić.
Wyraz Archaizacja Językowa:
Co znaczy historycznej stylizacji dawnego jęz.; bazuje na zastosowaniu środków leksykalnych, stosowaniu form gramat. i konstrukcji składniowych charakterystycznych dla faz rozwoju jęz. narod.; przydaje ariadny nić.
Wyraz Albertusy:
Co znaczy sowizdrzalsko-rybałtowskiego, spopularyzowane w XVII w., gdzie klecha Albertus prowadził zabarwiony satyrą dialog. Przedmioty groteski w sposobie przedstawiania ówczesnej rzeczywistości, ośmieszanie ariadny nić.
Wyraz Apokryf:
Co znaczy niepewnym autorstwie tekst niekanoniczny genologicznie i tematycznie powiązany z Biblią; stylizacja bibl. o heretyckim charakterze, zawierająca zazwyczaj tajemną wiedzę, skrywaną przed oczami ariadny nić.
Wyraz Artaud Antonin:
Co znaczy aktor, teoretyk teatru; artysta koncepcji teatru okrucieństwa, w młodości związany z surrealistami; odwoływał się do sztuki rytuału, magii i podświadomości, czerpał inspiracje z kultury Dalekiego ariadny nić.