Czy przydatne?

Co to jest Archetyp

Co oznacza ARCHETYP: prawzorzec. Wg filozofii C.G. Junga a. są pradawnymi obrazami symbolicznymi, które należą do dziedzictwa ludzkości i funkcjonują w "nieświadomości" zbiorowej. Wyrażają się w mitach, legendach, regularnie z wyjątkiem czasu i obszaru, gdzie powstały, na przykład a. bogini płodności - ziemi - matki. Są obecne zarówno w "nieświadomości" zbiorowej wyrażanej na przykład w sztuce, jak i w "nieświadomości" jednostki ujawnianej wg Junga na przykład w snach

Czym jest archetyp znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Asceza:
Co znaczy wstrzemięźliwy sposób życia, który ma na celu doskonalenie cnót ducha poprzez wyrzeczenie się przyjemności ciała i zbawienie; bazuje na odmawianiu sobie pokarmu, dobrego ubioru albo nawet na archetyp.
Wyraz Absurd:
Co znaczy zdanie, lecz także i przypadek w oczywisty sposób nieprawdziwe; świadomy zabieg lit. pozwalający określić myśli autora i ideę utworu. Istotny obiekt konstrukcyjny groteski wiążącej się z awangardą archetyp.
Wyraz Adiustacja:
Co znaczy tekstu do druku opierające na opracowaniu stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym, graficznym; a. bazuje na wprowadzeniu niezbędnych poprawek, ujednoliceniu poszczególnych przedmiotów tekstu i archetyp.
Wyraz Apostrofa:
Co znaczy osoby, uosobionych pojęć albo rzeczy; a. nadaje wypowiedzi patos, na przykład Czego chcesz od nas, Panie... J. Kochanowskiego, Oda do młodości A. Mickiewicza. Szczególnym przypadkiem a. jest archetyp.
Wyraz Amorfizm:
Co znaczy Termin stosowany w badaniach lit. w relacji do gatunków mieszanych, na przykład upowszechnionych w poetyce romantyzmu. A. w utworze lit. znaczy brak wyraźnie skrystalizowanej formy, luźną kompozycję archetyp.