Czy przydatne?

Co to jest Archaizm

Co oznacza ARCHAIZM: obiekt jęz., znaczenie wyrazu, forma gramatyczna, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia i są niezrozumiałe w świetle norm poprawnościowych współcz. jęz.; wyróżniamy a. fonetyczne, fleksyjne, semantyczne, słowotwórcze; na przykład białogłowa, aliści, kmieć, ni ochyby; obecne w Bogurodzicy, w dialektach, gwarach; używa się ich w celach artystycznej stylizacji. Zobacz archaizacja

Czym jest archaizm znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Archaizacja Językowa:
Co znaczy historycznej stylizacji dawnego jęz.; bazuje na zastosowaniu środków leksykalnych, stosowaniu form gramat. i konstrukcji składniowych charakterystycznych dla faz rozwoju jęz. narod.; przydaje archaizm.
Wyraz Antologia:
Co znaczy wybór utworów (fragmentów) jednego albo różnych autorów, mogący dotyczyć konkretnego gatunku, epoki lit. albo tematu archaizm.
Wyraz Atrybut:
Co znaczy cecha postaci, zjawiska albo rzeczy; symbol, na przykład puszka Pandory, maczuga Herkulesa, burzy - piorun, błyskawice, grzmot; 2) w sztuce - symbol, element albo znak pozwalający zidentyfikować daną archaizm.
Wyraz Anakreontyk:
Co znaczy głoszący pochwałę radości życia i niezależności od dóbr materialnych, charakteryzujący się żartobliwym dystansem wobec zdarzeń poważnych, konwencjonalną grą miłosną, powtarzalnością motywów archaizm.
Wyraz Andersen Hans Christian:
Co znaczy prozaik, pisarz i dramaturg. Debiutował zbiorem opowiadań Młodzieńcze próby (1822), a jako dramaturg sztuką Miłość na Wieży Mikołaja (1829). Dla teatru napisał powyżej 30 utworów. Sławę przyniosły mu archaizm.