Czy przydatne?

Co to jest Aramejski

Co oznacza ARAMEJSKI: jęz. z gatunku płn.-zach.-semickich stosowany od 300 r. przed naszą erą do 600 r. n.e., wyparty poprzez jęz. arabskie; gł. odmianami a. są 1) wsch.aram. (babiloński, mandejski, syryjski, talmandyczny targuujm), 2) zach.aram. (judeoaramejski, palestyński, palmyreński, nabateński i samarytański); współcz. a. zachował się w dialektach Syrii, Iraku, Iranu i Gruzji; w piśmie aramejskim i syryjskim. W a. spisane są Księgi ST: Księga Dawida i Ezdrasza; również Talmud Babiloński i Jerozolimski. Wśród Żydów a. był jęz. prostego ludu; najprawdopodobniej mówili nim również Jezus i apostołowie

Czym jest aramejski znaczenie w Słownik pisownia A .