Czy przydatne?

Co to jest Aramejski

Co oznacza ARAMEJSKI: jęz. z gatunku płn.-zach.-semickich stosowany od 300 r. przed naszą erą do 600 r. n.e., wyparty poprzez jęz. arabskie; gł. odmianami a. są 1) wsch.aram. (babiloński, mandejski, syryjski, talmandyczny targuujm), 2) zach.aram. (judeoaramejski, palestyński, palmyreński, nabateński i samarytański); współcz. a. zachował się w dialektach Syrii, Iraku, Iranu i Gruzji; w piśmie aramejskim i syryjskim. W a. spisane są Księgi ST: Księga Dawida i Ezdrasza; również Talmud Babiloński i Jerozolimski. Wśród Żydów a. był jęz. prostego ludu; najprawdopodobniej mówili nim również Jezus i apostołowie
Wyraz Aspekt Czasownika:
Co znaczy gramatyczna czasownika, która wskazuje czynność trwającą w okresie teraźniejszym, realizowaną w przyszłym albo zaplanowaną w przyszłym. A. ustala dokonany (na przykład zaśpiewać, napisać) albo aramejski co znaczy.
Wyraz Adideacja:
Co znaczy wyrazu przez przekształcenie fonetyczne danego na wzór innego, obcego etymologicznie. Zabieg stylistyczny mający na celu nacechowanie emocjonalne, regularnie daje sukces komiczny bądź ironiczny, na aramejski krzyżówka.
Wyraz Augustyn Św., Aureliusz A.:
Co znaczy wczesnochrześc., biskup Hippony, artysta filoz. religii, syntezy chrześcijaństwa z platonizmem; w Homiliach, Kraju Bożym, w Dialogach filozoficznych i Wyznaniach prezentuje wizję człowieka aramejski co to jest.
Wyraz Antropocentryzm:
Co znaczy sytuująca człowieka w centrum Wszechświata, wedle której jednostka stanowi ośrodek i cel; odznacza się a. aksjologiczny: jednostka jest wartością bezwzględną, stanowi pkt. wyjścia wszystkich innych aramejski słownik.
Wyraz Antropomorfizacja:
Co znaczy opierający na przypisywaniu tworom nieożywionym, zjawiskom naturalnym i kosmicznym, zwierzętom, roślinom i pojęciom abstrakcyjnym ludzkich cech fizycznych i psychicznych; a. jest szczególną odmianą aramejski czym jest.

Czym jest aramejski znaczenie w Słownik pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: