Czy przydatne?

Co to jest Arabeska

Co oznacza ARABESKA: 1) stylizowany, geometryczny, ornamentowy motyw roślinny złożony z kwiatów, pąków, owoców, liści rozwijających się pośród linii tworzących pnącza, pędy, gałązki; a. wywodzi się ze sztuki antycznej i wczesnobizantyjskiej, popularna w sztuce islamu; w Europie użytkowana w renesansie, częsta w klasycyzmie; 2) gatunek prozy wprowadzony poprzez F. Schlegla; utwór nasycony elementami baśniowej fantastyki o ironicznym i humorystycznym stylu i zmiennej kompozycji; a. pisali między innymi E.A. Poe, M. Gogol

Czym jest arabeska znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Arka Przymierza:
Co znaczy znak pojednania Boga z człowiekiem. A.P. nakazał zbudować Izraelitom Bóg (Wj 25-28). Wykonana z drzewa akacjowego, pokrytego złotymi płytkami, wieko ozdabiały postacie złotych cherubinów, które arabeska.
Wyraz Apel:
Co znaczy autora do odbiorcy wzywający do działania (na przykład liryka rewolucyjna) albo będący wyrazem uczuć łączących nadawcę i odbiorcę; adresatem a. może być jedna konkretna osoba (na przykład Do Maryi P arabeska.
Wyraz Adam I Ewa:
Co znaczy judeochrześc. pierwsi ludzie, rodzice rodu ludzkiego. Wg Biblii (Rdz 1,1 - 2,4) Bóg stworzył z mułu na swe podobieństwo - mężczyznę Adama i tchnął w niego życie. By nie czuł się samotny, wyjął z arabeska.
Wyraz Abstrakcja:
Co znaczy przechodzenie od szczegółu do ogółu, od konkretu do uogólnień; jest wyrazem uniwersalizacji treści. A. w klasycznej estetyce znaczy produkt abstrahowania. Przyjęło się uważać za sztuki abstrakcyjne arabeska.
Wyraz Adorno Theodor Wiesengrund:
Co znaczy filozof niem., przedstawiciel tak zwany frankfurckiej szkoły filoz.-socjologicznej; socjolog, kompozytor, zwolennik i teoretyk tak zwany wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, uczeń A. Berga. Jest arabeska.