Czy przydatne?

Co to jest Arabeska

Co oznacza ARABESKA: 1) stylizowany, geometryczny, ornamentowy motyw roślinny złożony z kwiatów, pąków, owoców, liści rozwijających się pośród linii tworzących pnącza, pędy, gałązki; a. wywodzi się ze sztuki antycznej i wczesnobizantyjskiej, popularna w sztuce islamu; w Europie użytkowana w renesansie, częsta w klasycyzmie; 2) gatunek prozy wprowadzony poprzez F. Schlegla; utwór nasycony elementami baśniowej fantastyki o ironicznym i humorystycznym stylu i zmiennej kompozycji; a. pisali między innymi E.A. Poe, M. Gogol

Czym jest arabeska znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Alberti Leone Battista:
Co znaczy rzeźbiarz, rysownik, teoretyk sztuki wczesnego renesansu, humanista i uczony zajmujący się prawem, filozofią, poezją, muzyką; najsilniej związany z Florencją. W traktatach O malarstwie, O rzeźbie, O arabeska.
Wyraz Autotematyzm:
Co znaczy swój temat; a. sztuki - sztuka w sztuce; sztuka o sobie samej. W romantyzmie i na przełomie XIX i XX w. zaistniały tendencje do skupiania się twórcy na samym sobie, nad ideą twórczości, procesem i arabeska.
Wyraz Antonomazja:
Co znaczy znanej postaci do podkreślenia charakterystycznej cechy, na przykład Zoil - złośliwy krytyk, Don Juan - uwodziciel; 2) zastąpienie imienia własnego epitetem albo peryfrazą, na przykład Mickiewicz arabeska.
Wyraz Arkadia:
Co znaczy starożytnej Grecji na Peloponezie zamieszkała poprzez ubogich pasterzy; w rzeczywistości kamienista kraina, porośnięta skąpą roślinnością, zamieszkała poprzez barbarzyńców wrogo nastawionych do arabeska.
Wyraz Alienacja:
Co znaczy wyobcowanie; w filoz. pogląd określający mechanizm, gdzie pewne wytwory człowieka (na przykład produkty pracy, instytucje społ., ideały) stają się niezależne od niego, obce, a nawet wrogie, stanowią arabeska.