Czy przydatne?

Co to jest Apulejusz

Co oznacza APULEJUSZ: rzym. filozof, retor i poeta z Madaury, kształcił się w Kartaginie i Atenach, adwokat w Rzymie, nauczyciel wymowy w Afryce. Z jego licznych pism w najwyższym stopniu znany jest fantastyczno-satyr. romans Metamorfozy lub Złoty osioł, zawierający szereg epizodów i odrębnych opowieści, z których odznacza się historia Amora i Psyche. Ponadto zachowały się zbiory mów Florida, obrona przed oskarżeniem o czary Apologia i pisma filoz. O nauce Platona, O bóstwie Sokratesa, O świecie

Czym jest Apulejusz znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Antropocentryzm:
Co znaczy sytuująca człowieka w centrum Wszechświata, wedle której jednostka stanowi ośrodek i cel; odznacza się a. aksjologiczny: jednostka jest wartością bezwzględną, stanowi pkt. wyjścia wszystkich innych apulejusz.
Wyraz Asceza:
Co znaczy wstrzemięźliwy sposób życia, który ma na celu doskonalenie cnót ducha poprzez wyrzeczenie się przyjemności ciała i zbawienie; bazuje na odmawianiu sobie pokarmu, dobrego ubioru albo nawet na apulejusz.
Wyraz Antecedencja:
Co znaczy dramatycznych i narracyjnych zdarzenia poprzedzające rozpoczęcie akcji, bez których jej przebieg jest niezrozumiały. W dramacie a. może zawierać się w prologu bądź w monologach i dialogach postaci apulejusz.
Wyraz Archaizacja Językowa:
Co znaczy historycznej stylizacji dawnego jęz.; bazuje na zastosowaniu środków leksykalnych, stosowaniu form gramat. i konstrukcji składniowych charakterystycznych dla faz rozwoju jęz. narod.; przydaje apulejusz.
Wyraz Architektury Style:
Co znaczy badaniach sztuki służy porządkowaniu i klasyfikacji zjawisk łącząc dzieła charakteryzujące się podobnymi cechami, odznaczające się wspólnymi jakościami stylist. Styl w architekturze znaczy cechy apulejusz.