Czy przydatne?

Co to jest Apokryf

Co oznacza APOKRYF: anonimowy albo o niepewnym autorstwie tekst niekanoniczny genologicznie i tematycznie powiązany z Biblią; stylizacja bibl. o heretyckim charakterze, zawierająca zazwyczaj tajemną wiedzę, skrywaną przed oczami profanów (stąd nazwa). A. uzupełniały luki biblijne atrakcyjnymi beletrystycznie epizodami. Pod tym względem reprezentują obieg lit. popularnej, nie unikają ich również egzegetyka, etyka, filozofia, hagiografia, homiletyka, patrystyka, teologia (na przykład Rozmyślania przemyskie, Rozmyślania dominikańskie, Żywot Pana Jezu Krysta B. Opecia, Pieśni Osjana J. Macphersona)

Czym jest apokryf znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Anonim:
Co znaczy nazwisko nie jest znane albo z premedytacją utajone; dzieło nie podpisane bądź tekst o nie określonym autorstwie. Zdarzenie charakterystyczne dla kultury średniowiecznej, współcześnie jest metodą apokryf.
Wyraz Akademia Platońska:
Co znaczy założona poprzez Platona w gaju Akademosa niedaleko Aten; oprócz filozofii zajmowano się w niej między innymi matematyką i astronomią. W hist. szkoły odznacza się 3 okresy: początki nazwane starą A apokryf.
Wyraz Aleatoryzm W Muzyce:
Co znaczy użytkowana w różnych technikach, polegająca na celowo nieprecyzyjnym określaniu obrazu dźwiękowego w partyturze, zakłada współdziałanie wykonawcy przy odtwarzaniu utworu muzycznego i udział apokryf.
Wyraz Ariosto Ludovico:
Co znaczy dramaturg, komentator dzieł Dantego, znawca Petrarki i antyku. Próby poetyckie zaczął od naśladowania liryków z łaciny i sonetów Petrarki. Fascynację teatrem ujawnił jako autor komedii na wzór apokryf.
Wyraz Andrzejewski Jerzy:
Co znaczy i teatralny, dziennikarz. Pierwsze opowiadanie Wobec czyjegoś życia ogłosił w 1932 r. na łamach dziennika ABC , którego był wówczas recenzentem teatralnym. Należał do sygnatariuszy Listu 34 pisarzy i apokryf.