Czy przydatne?

Co to jest Apoftegmat

Co oznacza APOFTEGMAT: zwięzłe, dobitne powiedzenie, pouczająca przypowieść ( parabola), regularnie nawiązujące do przysłów; nazywany także facecją, anegdotą. Najstarszy zestaw a. pochodzi z I i II w. (Plutarch). Gatunek ten uprawiał między innymi Erazm z Rotterdamu; w Polsce upowszechnił się w dobie renesansu za sprawą Ł. Górnickiego, M. Reja i J. Kochanowskiego

Czym jest apoftegmat znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Antonioni Michelangelo:
Co znaczy scenarzysta filmowy, początkowo dokumentalista, jeden z głównych artystów nowoczesnej kinematografii i kina autorskiego, przedstawiciel tak zwany Nowej Fali w kinematografii światowej, tworzył filmy apoftegmat.
Wyraz Aleksandryjska Szkoła:
Co znaczy chrześc. na prawach akademickich założona w II w. w Aleksandrii. Kształciła teologów; jej artystami byli: Pantainos, Klemens Aleksandryjski i Orygenes. A.sz. stanowiła kluczowy ośrodek alegorycznej apoftegmat.
Wyraz Apel:
Co znaczy autora do odbiorcy wzywający do działania (na przykład liryka rewolucyjna) albo będący wyrazem uczuć łączących nadawcę i odbiorcę; adresatem a. może być jedna konkretna osoba (na przykład Do Maryi P apoftegmat.
Wyraz Awers:
Co znaczy wierzchnia, przednia strona przedmiotu, na przykład monety, medalu, ryciny, haftu, skrzydła ołtarzowego. Zobacz także rewers apoftegmat.
Wyraz Awangarda Filmowa:
Co znaczy sporo zjawisk w historii filmu, których cechami były: antyliterackość i antyteatralność; eksploracja środków filmowego wyrazu (na przykład filmowe eksperymenty); antytradycjonalizm i antykomercyjność apoftegmat.