Czy przydatne?

Co to jest Antyteza

Co oznacza ANTYTEZA: kolekcja sprzecznych znaczeniowo wyrażeń albo wypowiedzeń w celu zaskoczenia, zdziwienia, wywołania refleksji; rodzaj gry słów; bazuje na oryginalnych skojarzeniach, na przykład "I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc" (Elegia o ... chłopcu polskim
K.K. Baczyńskiego)
Wyraz Annały:
Co znaczy forma historiograficzna, podająca główne wydarzenia w porządku chronologicznym, regularnie bez dbałości o formę lit. Stosowano a. w krajach starożytnych, rozpowszechniły się w średniowieczu jako antyteza co to jest.
Wyraz Amulet:
Co znaczy zapewniać ludziom ochronę zawieszane na szyi albo wkładane zmarłym do grobu. Na przykład w staroegipskiej Księdze umarłych zachowały się formuły, których recytacja nadawała a. moc tajemną. Głównym a antyteza definicja.
Wyraz Areopag:
Co znaczy Atenach poświęcone bogu wojny i Eryniom. Tam obradowała najdawniejsza porada państwowa, mająca do V w. przed naszą erą najwyższą władzę polit. i sądową. Dziś a. znaczy grono osób rozstrzygających antyteza co znaczy.
Wyraz Anioł Ślązak, Angelus Silesius, Właśc. Jan Scheffler:
Co znaczy Ur. we Wrocławiu; po studiach na uniwersytetach w Strasburgu, Lejdzie i Padwie powrócił do rodzinnego miasta, tu umarł, jego szczątki spoczywają w podziemiach kościoła Św. Macieja. Wiersze antyteza słownik.
Wyraz Atlasy Językowe:
Co znaczy prezentują geografię języka, zróżnicowanie zjawisk gramat. i leksykalnych na danym obszarze. Pierwszym pol. a. gwarowym był Atlas j. polskiego Podkarpacia (M. Małecki, K. Nitsch, 1934). A.j antyteza znaczenie.

Czym jest antyteza znaczenie w Słownik pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: