Czy przydatne?

Co to jest Antyteza

Co oznacza ANTYTEZA: kolekcja sprzecznych znaczeniowo wyrażeń albo wypowiedzeń w celu zaskoczenia, zdziwienia, wywołania refleksji; rodzaj gry słów; bazuje na oryginalnych skojarzeniach, na przykład "I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc" (Elegia o ... chłopcu polskim
K.K. Baczyńskiego)

Czym jest antyteza znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Abstrakcyjny Dowcip:
Co znaczy albo zjawisk niedorzecznie kojarzonych, wbrew wszelkim logicznym zależnościom, określany odmiennie jako czysty nonsens albo pure nonsense (z angielskiego:); typowy dla surrealizmu, w lit. pol antyteza.
Wyraz Aryman:
Co znaczy zła, ciemności i zniszczenia; duch-niszczyciel, wódz demonów, odpowiednik chrześc. Szatana. Przeciwieństwem A. jest Ormuzd (Spenta Minju) - duch-stworzyciel, bóg dobra i światłości; wedle wierzeń ma antyteza.
Wyraz Ars Vivendi:
Co znaczy w średniowieczu wzorzec dobrego życia, na przykład władcy (Kroniki Galla Anonima), rycerza (Pieśń o Rolandzie), ascety (Legenda o św. Aleksym); związana z lit. parenetyczną antyteza.
Wyraz Ananke:
Co znaczy bogini przeznaczenia, wyznaczająca los bogów i ludzi; z gr. ananke = to, co ma być, konieczność, z łaciny fatum antyteza.
Wyraz Ajschylos Z Eleuzis:
Co znaczy ogromnych tragików grec. (późniejsi Sofokles i Eurypides), artysta klasycznej tragedii, reformator teatru, uczestnik walk Greków z Persami pod Maratonem, Salaminą i Platejami. Wielokrotnie odnosił antyteza.