Czy przydatne?

Co to jest Antypowieść

Co oznacza ANTYPOWIEŚĆ: awangardowy styl w powieści zapoczątkowany we Francji w latach 50. XX w. Termin zastosował J. P. Sartre (wstęp do Portretu nieznajomego N. Sarraute, 1947); prekursorami byli N. Sarraute, S.Beckett, J. Cayrol; a. neguje konstrukcje tradycyjnej powieści, rezygnuje z klasycznej akcji, narracji, czasoprzestrzeni, struktury postaci, analizy psychol., obiektywnego opisu; świat przedstawiony a. jawi się takim, jakim widzi go bohater, staje się w czasie mówienia; czytelnik jest osobą poznającą rzeczywistość; a. sama dla siebie stanowi temat, krytykuje własne ujęcia, jest poezją o poezji. Najważniejsi artysty a. to M. Butor, R. Musil, H. Broch, A. Robbe-Grillet
Wyraz Asylabizm:
Co znaczy zróżnicowana liczba sylab w wersach; występuje raczej w formach nienumerycznych, na przykład wierszach wolnych, tonicznych. Zobacz mechanizm wersyfikacji antypowieść co znaczy.
Wyraz Absurd:
Co znaczy zdanie, lecz także i przypadek w oczywisty sposób nieprawdziwe; świadomy zabieg lit. pozwalający określić myśli autora i ideę utworu. Istotny obiekt konstrukcyjny groteski wiążącej się z awangardą antypowieść krzyżówka.
Wyraz Apoftegmat:
Co znaczy powiedzenie, pouczająca przypowieść ( parabola), regularnie nawiązujące do przysłów; nazywany także facecją, anegdotą. Najstarszy zestaw a. pochodzi z I i II w. (Plutarch). Gatunek ten uprawiał antypowieść co to jest.
Wyraz Alienacja:
Co znaczy wyobcowanie; w filoz. pogląd określający mechanizm, gdzie pewne wytwory człowieka (na przykład produkty pracy, instytucje społ., ideały) stają się niezależne od niego, obce, a nawet wrogie, stanowią antypowieść słownik.
Wyraz Autonomia Sztuk:
Co znaczy Ogromnej Reformy Teatru jedno z głównych założeń reformatorów ( E. Craiga, A. Appii) postulujących autonomiczność sztuki teatru (niezależność od dramaturgii i innych ograniczeń) i reżysera jako antypowieść czym jest.

Czym jest antypowieść znaczenie w Słownik pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: