Czy przydatne?

Co to jest Antropomorfizacja

Co oznacza ANTROPOMORFIZACJA: zabieg styl. opierający na przypisywaniu tworom nieożywionym, zjawiskom naturalnym i kosmicznym, zwierzętom, roślinom i pojęciom abstrakcyjnym ludzkich cech fizycznych i psychicznych; a. jest szczególną odmianą animizacji, w przeciwieństwie od personifikacji uczłowiecza tylko niektóre przedmioty prezentowanych zjawisk, odznacza i nazywa stany psychiczne przyrody. Źródeł takiego obrazowania można poszukiwać w najstarszych wyobrażeniach świata, którego wizerunek formował i utrwalał człowiek na własne podobieństwo (na przykład mity, przekazy biblijne)

Czym jest antropomorfizacja znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Antonomazja:
Co znaczy znanej postaci do podkreślenia charakterystycznej cechy, na przykład Zoil - złośliwy krytyk, Don Juan - uwodziciel; 2) zastąpienie imienia własnego epitetem albo peryfrazą, na przykład Mickiewicz antropomorfizacja.
Wyraz Akcent:
Co znaczy fonetyczne, opierające na mocniejszym wymówieniu jednej z sylab w wyrazie albo jednego z wyrazów w wypowiedzeniu. We współczesnym jęz. pol. akcent jest dynamiczny, o zwiększonej sile głosu, i stały antropomorfizacja.
Wyraz Anadiploza:
Co znaczy figura retoryczna polegająca na rozpoczynaniu nowego zdania, członu albo wersu jednym z ostatnich wyrazów zdania poprzedniego (na przykład w wierszu E. Lipskiej Szyby). Zobacz konkatenacja antropomorfizacja.
Wyraz Aluzja Literacka:
Co znaczy niewyraźne, zawoalowane napomknienie o kimś albo o czymś. Temu obiegowemu pojmowaniu aluzyjności nie zawsze odpowiada świadome nawiązywanie autora do innego utworu, odwoływanie się do erudycji antropomorfizacja.
Wyraz Absolut:
Co znaczy idealistycznej wieczna, niezmienna i nieskończona praprzyczyna, podstawa wszechświata, bóstwo; w znaczeniu potocznym niedościgły wzór. Za pierwszego filozofa, który użył nazwy absolut wobec Boga antropomorfizacja.