Czy przydatne?

Co to jest Antropologia

Co oznacza ANTROPOLOGIA: w etymologicznym znaczeniu edukacja o człowieku; dzisiaj a. ustala się dyscyplinę, która obejmuje tradycyjnie etnografię i etnologię; historycznie terminem tym określano różne edukacji, na przykład w XIX w. a. nazywano dyscyplinę wykorzystującą wiedzę i zdobycze innych nauk, na przykład etnografii, archeologii, anatomii, do określania zróżnicowania i klasyfikacji grup etnicznych. W XX w. pod wpływem tak zwany a. kulturowej mianem a. ustala się badania porównawcze różnych kultur. Z kolei C. Lvi- Strauss jako a. strukturalną określał analizę struktur i zachowań społ. między naturą a kulturą

Czym jest antropologia znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Aneks:
Co znaczy książki związany mniej albo bardziej ściśle z jej zawartością, regularnie nieobjęty ogólną paginacją, użytkowany przeważnie w monografiach lit., na przykład w książkach z serii A to Polska właśnie antropologia.
Wyraz Ars Moriendi:
Co znaczy refleksja nad śmiercią towarzysząca człowiekowi w wędrówce poprzez życie, rozwijana raczej poprzez Ojców Kościoła; w średniowieczu upowszechniły się praktyczne podręczniki dobrego umierania; w lit antropologia.
Wyraz Alegoria:
Co znaczy albo rozbudowany zespół motywów (postać, wydarzenie, fabuła) w utworze lit. i dziele plastycznym, który poza znaczeniem dosłownym ma nadbudowane inne, ukryte, ważne dla interpretacji tego dzieła. A antropologia.
Wyraz Adynata:
Co znaczy niedorzeczności; nazwa występująca odnosząc się do anegdot, facecji, komicznych opowiadań lit. staropolskiej. Zastosowany w nich absurdalny dowcip był efektem zderzenia wykluczających się wzajemnie antropologia.
Wyraz Apolog:
Co znaczy lit. dydaktyczna; fabularny albo wierszowany utwór spokrewniony z bajką, przypowieścią ( parabolą); zawiera moralną przestrogę ukrytą w układzie zdarzeń antropologia.