Czy przydatne?

Co to jest Kulturowa Antropologia

Co oznacza ANTROPOLOGIA KULTUROWA: edukacja o kulturze człowieka i różnych grup etnicznych, zwł. pierwotnych; metody zachowania się, wytwory działalności; obejmuje etnografię i etnologię, językoznawstwo, bada różnorodność kultur poprzez analizę i komparatystykę obyczajów, norm, mitów, wierzeń rel. dawnych społeczności. Zakres a.k. jest określany w zależności od szkoły badawczej (na przykład w stanach zjednoczonych ameryki kierunek etnosocjologiczny: R. Benedict i M. Mead); wywarła znaczący wpływ na badania teoretycznoliterackie, językoznawcze (E. Sapiro, B.L. Whorf), filozoficzne
(M. Heiddeger, K. Jaspers, G. Marcel, J. P. Sartre), teorie i sposoby analityczne ( M. Eliade, C. Lvi-Strauss)

Czym jest antropologia kulturowa znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Akt:
Co znaczy urzeczywistnienie możliwości istnienia, wg tomizmu dokonuje się poprzez połączenie materii z metodą; 2) w psychologii czynność psychiczna, czyste przeżycie; kolokwialnie działanie; 3) w lit. - część antropologia kulturowa.
Wyraz Anioł W Poezji:
Co znaczy opiekun człowieka. Archanioł Gabriel zwiastujący moc Bożą wziął z prawej dłoni rycerza Rolanda rękawicę i później wraz z aniołami Cherubinem i Michałem zanieśli duszę hrabiego do raju (Pieśń o antropologia kulturowa.
Wyraz Annały:
Co znaczy forma historiograficzna, podająca główne wydarzenia w porządku chronologicznym, regularnie bez dbałości o formę lit. Stosowano a. w krajach starożytnych, rozpowszechniły się w średniowieczu jako antropologia kulturowa.
Wyraz Apostrofa:
Co znaczy osoby, uosobionych pojęć albo rzeczy; a. nadaje wypowiedzi patos, na przykład Czego chcesz od nas, Panie... J. Kochanowskiego, Oda do młodości A. Mickiewicza. Szczególnym przypadkiem a. jest antropologia kulturowa.
Wyraz Atlant:
Co znaczy architektoniczna w formie stojącej, klęczącej albo siedzącej postaci mężczyzny (atlant, gigant, teleman) albo kobiety (kariatyda, kanefora), wspierającej głową, rękami, koszem albo dźwigającej na antropologia kulturowa.