Czy przydatne?

Co to jest Antropocentryzm

Co oznacza ANTROPOCENTRYZM: postawa filoz. sytuująca człowieka w centrum Wszechświata, wedle której jednostka stanowi ośrodek i cel; odznacza się a. aksjologiczny: jednostka jest wartością bezwzględną, stanowi pkt. wyjścia wszystkich innych wartości (L. A. Feuerbach); a. kosmologiczny: człowiek jest ujmowany jako końcowe ogniwo ewolucji nadające sedno rzeczywistości; a. metafizyczny: człowiek stanowi podmiot filoz. poznania. Egzystencjalizm (między innymi M. Heidegger, J.P. Sartre) także podkreśla niepowtarzalność osoby ludzkiej pośród innych bytów

Czym jest antropocentryzm znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Adres Wydawniczy:
Co znaczy dane o miejscu, roku wydania i wydawcy dzieła, umieszczone zwykle na pierwszej stronie karty tytułowej, jeden z przedmiotów opisu bibliograficznego antropocentryzm.
Wyraz Abstrakcyjna Sztuka:
Co znaczy znaczeniu - sztuka świadomie eliminująca formy znane z rzeczywistości (nie naśladująca jej ani także nie odwołująca się do żadnych symboli) na rzecz oddziaływania na odbiorcę przez grę linii antropocentryzm.
Wyraz Anapest:
Co znaczy antycznej mającej postać sylabiczno-iloczasową stopa stosowana w pieśniach marszowych, a później przeważnie w tragedii gr. w pieśniach chóru albo w partiach lirycznych; 2) w wierszu sylabicznym stopa antropocentryzm.
Wyraz Ajschylos Z Eleuzis:
Co znaczy ogromnych tragików grec. (późniejsi Sofokles i Eurypides), artysta klasycznej tragedii, reformator teatru, uczestnik walk Greków z Persami pod Maratonem, Salaminą i Platejami. Wielokrotnie odnosił antropocentryzm.
Wyraz Alegoreza:
Co znaczy interpretacji tekstu oparta na założeniu, iż prócz sensu dosłownego ma on ukryty sedno właściwy. Użytkowana jest zarówno wobec pojedynczych wyrazów, jak i złożonych wypowiedzi narracyjno-fabularnych antropocentryzm.