Czy przydatne?

Co to jest Antropocentryzm

Co oznacza ANTROPOCENTRYZM: postawa filoz. sytuująca człowieka w centrum Wszechświata, wedle której jednostka stanowi ośrodek i cel; odznacza się a. aksjologiczny: jednostka jest wartością bezwzględną, stanowi pkt. wyjścia wszystkich innych wartości (L. A. Feuerbach); a. kosmologiczny: człowiek jest ujmowany jako końcowe ogniwo ewolucji nadające sedno rzeczywistości; a. metafizyczny: człowiek stanowi podmiot filoz. poznania. Egzystencjalizm (między innymi M. Heidegger, J.P. Sartre) także podkreśla niepowtarzalność osoby ludzkiej pośród innych bytów
Wyraz Autobiografia:
Co znaczy prezentuje swoje życie, światopogląd. Relacyjny charakter a. skupia się na wewn. przeżyciach, odczuciach, refleksjach autora nad koncepcjami nauk., artystycznymi, rel. albo filoz., a fakty ulegają antropocentryzm co znaczy.
Wyraz Adaptacja:
Co znaczy przystosowanie na potrzeby teatru albo filmu tekstu niedramatycznego, na przykład powieści; a. filmowa: rodzaj przekładu tekstu lit. (jednotworzywowego) na wielotworzywowe dzieło filmowe. Istnieją a antropocentryzm krzyżówka.
Wyraz Aramejski:
Co znaczy zach.-semickich stosowany od 300 r. przed naszą erą do 600 r. n.e., wyparty poprzez jęz. arabskie; gł. odmianami a. są 1) wsch.aram. (babiloński, mandejski, syryjski, talmandyczny targuujm), 2) zach antropocentryzm co to jest.
Wyraz Angielscy Młodzi Gniewni:
Co znaczy kinie brytyjskim lat 50. i 60. charakteryzujący się tematyką dotyczącą kontrowersyjnej problematyki współczesnej; odrzuca tradycję i historię. Główni przedstawiciele: pisarze - J.Osborne, K.Tynan, K antropocentryzm słownik.
Wyraz Alba:
Co znaczy gatunek liryki średniowiecznej. Poranny okrzyk strażnika alba w Prowansji X w. stał się elementem pieśni rycerskiej w ówczesnej i nieco późniejszej Europie. W najwyższym stopniu popularne a. miały antropocentryzm czym jest.

Czym jest antropocentryzm znaczenie w Słownik pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: